24. maj 2022

Stor spildevandsledning lagt om på Frederiksberg


Et filigrandæk bliver lagt på forud for støbning. Her er det bygværket, hvor spildevand i tilfælde af skybrud kan løbe over i rørføringen til højre.

Ligesom trafikken flyder på den tungt befærdede Åboulevarden i København, flyder spildevand i en stor kloakledning langs og under boulevarden. Fire Arkil-afdelinger er sammen om at ændre ledningens forløb.

Overordnet set virker opgaven enkel: Omlæg en spildevandsledning, så der bliver plads til at anlægge en parkeringskælder under det kommende Bycampus Frederiksberg på hjørnet af Bülowsvej og Åboulevarden. Nede i gadeplan – og et par meter derunder – syner opgaven mere kompleks.

”Der er mange aktiviteter, der skal køre samtidig, så der ligger meget arbejde i at sørge for, at alt sker i den rigtige rækkefølge,” siger formand Johnny Pedersen.

Han forklarer, at særligt pladsforholdene er med til at gøre projektet til noget særligt. Både mod Åboulevarden og Bülowsvej har det været nødvendigt at inddrage en kørebane, og med en anden byggeplads samt en bevaringsværdig bygning som de nærmeste naboer er der klare grænser for, hvor meget plads arbejdet med ledningsomlægningen kan brede sig over.

Kræver koordinering

Selve arbejdet er koncentreret omkring tre bygværker. I det første bliver der støbt en banket, som sender spildevandet igennem nye betonrør med en diameter på to meter.

I det næste bygværk bliver der indlagt en skybrudssikring – i det daglige bliver vandet ledt videre igennem den eksisterende rørføring under Åboulevarden, men i tilfælde af kraftig regn vil en del af vandmasserne blive ledt imod Frederiksberg, hvor det passerer igennem det tredje bygværk i entreprisen.

De store banketter bliver banket ud i hånden på stedet.

Undervejs har det været nødvendigt at etablere en midlertidig ledning i glasfiber, så spildevandet stadig kunne løbe, imens arbejdet i byggegruberne stod på.

”Det har krævet god koordinering,” siger entrepriseleder Anders Munk Nielsen og fortsætter:

”For samtidig med, at betonfolkene støber vægge herinde, har vi skullet grave ud med linear-system i seks meters dybde, hvor vi skal bruge mobilkran til at håndtere rør med en vægt på op til 13 ton. Men indtil videre har vi fået det hele til at klappe.”

Fire afdelinger bidrager

På trods af enkelte udfordringer, som normalt ville have udskudt afleveringen, peger alt i retning af, at projektet bliver afleveret til bygherre inden for den oprindeligt fastsatte dato.

Ifølge Anders Munk Nielsen skyldes det ikke mindst, at der er tale om et fællesprojekt i Arkil-regi, hvor alle de implicerede afdelinger – det vil sige Anlæg, Fundering, Grundvandssænkning samt Bro & Beton – deler økonomi.

”Hvis vi havde hyret underentreprenører ind til et projekt som det her, ville der som regel være en stor grad af kassetænkning, ikke mindst når uforudsete hændelser skaber forsinkelser. Men fordi vi deler økonomi, har alle været lige fokuserede på at blive færdige til tiden, selvom forskellige ting har forsinket os undervejs,” siger han.

Ledningsomlægningen er en forløber for Bycampus Frederiksberg, der skal opføres på karréen frem mod 2027 med boliger, idrætshal, skole og et grønt område.

Arkil Fundering har sørget for ”københavner-spuns” rundt om de tre byggegruber. I projektets sidste fase bliver spunsen skåret af to meter under terræn. 

KONTAKT

Peter Kjær Nørskov Christensen
Afdelingschef, Arkil Anlæg København

TLF.: 61 83 06 07 
pknch@arkil.dk

FAKTA

Bycampus Frederiksberg – omlægning af spildevandsledning.

Periode: September 2021 - juli 2022

Bygherre: Frederiksberg Forsyning

Omfang:

  • 30 meter Ø2000 mm
  • 38 meter Ø1400 mm
  • 48 meter Ø500 mm
  • 300 ton beton banket og støbt in-situ
  • 25 ton jern brugt til armering
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk