22. januar 2024

Stor fjernvarmeopgave i Sorø trodser vinteren

Den opgravede sandjord er mange steder så fin, at den efter en tur i et nyerhvervet jordsorteringsanlæg lever op til standarderne for sandfyld til genindbygning.

Til trods for vintervejret kører udrulning af fjernvarme til mere end 600 modtagere i Sorø stort set planmæssigt. 

 

Det er med huen over hjelmen og med halsedissen godt oppe om hagen, at anlægsarbejdere for tiden trodser vinterkulden.

Det gælder også i Sorø, hvor vi siden foråret 2023 har været i gang med at konvertere energiforsyningen i store dele af byen for Sorø Fjernvarme.

Oprindeligt lød opgaven på lidt over 500 stik til fjernvarmemodtagere, men siden da har endnu flere takket ja til tilbuddet om at skifte gassen ud med en grønnere energikilde. I skrivende stund er tilslutningen øget, så opgaven nu lyder på at etablere lige over 620 stik til boliger og erhverv.

Med jordsorteringsanlægget placeret ved skurbyen i Sorø spares der adskillige vognlæs med nyt sandfyld fra grusgrave.

Dertil kommer 21 km hovedledning, så det det varme vand også kan komme ud til forbrugerne og retur til fjernvarmeværket.

Når nu vi er i gang

Undervejs er der kommet et par ekstraopgaver til. Den største indebærer 600 meter nye vandledninger – heriblandt en råvandsledning med en diameter på 300 mm – med stik ind til 40 parceller.

”Vi forsøger selvfølgelig at samarbejde med de lokale forsyninger, så vidt det er muligt,” siger formand Jan Elmer Nielsen.

Han forklarer, at arbejdet med vandledningerne, der erstatter gamle ledninger i støbejern, kommer til at ligge nederst i tracéet i en dybde på 180-200 cm, imens fjernvarmeledningerne ligger i 70-140 centimeters dybde.

”Når vi nu alligevel har lukket vejen op, kan vi jo lige så godt ordne alt det, der trænger til at blive ordnet,” siger Jan Elmer Nielsen.

Sorterer jorden lokalt

Når alt kører på sit højeste, er der arbejde nok til at holde 43 medarbejdere beskæftiget med anlægsarbejdet. Dertil kommer en håndfuld funktionærer, der med base i skurbyen på Industrivej blandt andet sørger for kvalitetssikring og planlægning, og endelig er der arbejde til en række underentreprenører som smede og vognmænd.


På dele af strækningen er ledninger til råvand og drikkevand kommet til som en ekstraopgave.

Selvom projektet i store træk kører planmæssigt – 214 stik og syv km hovedledning er allerede på plads – er arbejdet ikke helt upåvirket af, at det pludselig gik hen og blev rigtig vinter i Danmark. Ud af 43 anlægsarbejdere har de ti været hjemsendte siden nytår, fordi arbejdet med at lave stik ind til huse og butikker ikke lader sig gøre med et tilfredsstillende resultat i sne og frost.

”Men nu ser det ud til, at vejret snart vender. Det bliver rart at få alle mand tilbage igen,” siger Jan Elmer Nielsen.

Projektet forventes afsluttet i først halvdel af 2025.


Med 21 km hovedledning og mere end 620 stik er det er næppe gået nogen lokal næse forbi, at der er gang i noget stort i Sorø.

 

KONTAKT

ALEXANDER SKAGGE PEDERSEN
Projektchef, Arkil Anlæg Næstved

TLF.: 21 71 20 70 
ALSPE@arkil.dk

FAKTA

Konvertering fra gas til fjernvarme i Sorø.

Periode: Marts 2023 – medio 2025.

Bygherre: Sorø Fjernvarme.

Ordresum: 138 mio. kroner.

Omfang:

  • Over 620 stik til boliger og erhverv.
  • 21 km hovedledning i Ø180-Ø560 mm.
  • Ca. 9 km stikledning.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk