25. august 2023

Solceller giver grøn energi til Arkils asfalt

De store materialehaller på Arkils fire asfaltfabrikker er nu forsynet med solceller, der blandt andet skal bidrage til opvarmning af bitumen.

Når solens lys rammer de store materialehaller på Arkils asfaltfabrikker, rammer det nu også fire store solcelleanlæg. Anlæggene producerer el til produktionen af asfalt, og dermed sætter Arkil handling bag sit ønske om at forebygge forurening mest muligt ved at investere i energirigtige løsninger.

”Det er ingen hemmelighed, at produktionen af asfalt er en af de tunge poster i Arkils CO2-regnskab. Derfor glæder det mig, at vi nu har taget et vigtigt skridt i retning af at gøre asfaltproduktionen mere bæredygtig,” siger Lars Kim Jørgensen, direktør i Arkil Asfalt.

De fire anlæg forventes at producere el svarende til omtrent 28 pct. af fabrikkernes årlige elforbrug.

Vil lagre energi i bitumentanke

Den umiddelbare forventning er, at el fra solcellerne i stor udstrækning kan dække asfaltfabrikkernes løbende behov. Produktionen af asfalt begynder dog så tidligt om morgenen, at solen ikke kan følge med, og omvendt stopper asfaltproduktionen ofte om eftermiddagen, hvor solen stadig sørger for masser af strøm fra panelerne.

Ved at hæve temperaturen i de tre tanke med bitumen er det muligt at udnytte overskydende produktion fra solcellerne. 

”Heldigvis har vi mulighed for at lagre noget af den elproduktion, der vil være i overskud om eftermiddagen, og det er de løsninger, vi arbejder videre med nu,” siger Lars Kim Jørgensen.

Han henviser til de store tanke med bindemidlet bitumen, hvor en del af asfaltfabrikkernes elforbrug går til at holde en konstant temperatur omkring 160 grader. Her forventer man at hæve temperaturen til op mod 190 grader med el fra eftermiddagssolen, og så lade temperaturen falde i løbet af natten, hvor solcellerne ikke producerer.

Skulle der alligevel være el i overskud, bliver det naturligvis ledt ud i elnettet.

”Vi tog et stort skridt i retning af bæredygtig asfalt, da vi introducerede BSM på det danske marked i 2019. Med fire store solcelleanlæg understreger vi endnu engang vores ambitioner om at minimere klima- og miljøaftrykket fra vores produkter,” siger Lars Kim Jørgensen.

 

KONTAKT

LARS KIM JØRGENSEN
Divisionsdirektør, Arkil Asfalt

TLF.: 20 16 51 54 
LKJ@arkil.dk

FAKTA

Solcelleanlæg er monteret på materialehaller ved asfaltfabrikkerne i Hasselager, Skrydstrup, Næstved og Skive.

Forventet årlig produktion: Ca. 590.000 kWh.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk