11. oktober 2018

Smidigt samarbejde giver bedre projekter

Arkil er flere gange blevet valgt af Køge Kyst som udførende entreprenør i forbindelse med et større byudviklingsprojekter i Køge. Striben af projekter med den samme bygherre har resulteret i godt samarbejde bygget på tillid og åbenhed.

Køge Kyst valgte i 2013 Arkil som udførende entreprenør, da en 1000 meter lang vej ved Køge Station skulle flyttes. For at give plads til byggerier af rådhus, P-hus, indkøbscentre og udvidelse af kulturhus, skulle Ivar Huitfeldts Vej flyttes ca. 10 meter mod øst.

Dette var første gang Arkil blev involveret i Køge Kommunes storstilede ombygning af bymidten.

Køge Kyst er et selskab som er oprettet i samarbejde mellem Køge Kommune og Realdania med det formål at udvikle bymidten og havneområdet over en årrække.

Siden er det blevet til en håndfuld projekter i forbindelse med udviklingen af havnen og bydelen, der ligger ved det centrale havne- og stationsområde i Køge.

Nye løsninger – færre gener
Arkils projektchef Kim Sørensen Nøhr har været tilknyttet alle projekterne med Køge Kyst og har gennem tiden opbygget et rigtig godt forhold til bygherren.

”Vi har ikke noget formaliseret samarbejde kørende, men på baggrund af flere velsmurte projekter har vi opnået et samarbejde, der præges af gensidig tillid,” siger Kim Sørensen Nøhr.

Chefkonsulent ved Køge Kyst P/S Lene Jensen nikker genkendende til det tillidsfulde parløb.

”Når jeg færdes på byggepladserne, så opdager man hurtigt, at Arkil gør sit for at få det omkringliggende byliv med infrastruktur og forretningsdrivende til at forløbe så smertefrit som muligt. Det er en fornøjelse, at en entreprenør tager ansvar for, at løsningerne bliver implementeret, så nærmiljøet generes mindst muligt undervejs,” siger Lene Jensen.

En blandet boligby
Projektet Køge Kyst breder sig over 24 hektar mellem byens historiske bymidte og Køge Bugt. I løbet af de næste 10 til 15 år skal der efter planen etableres lidt over 300.000 etagekvadratmeter byggeri fordelt på boliger, erhverv, detailhandel og kultur.

Arkil har været involveret i flytningen af den føromtalte stationsvej, Ivar Huitfeldts Vej, etablering af første etape af en underføring under banelegemet, opførelsen af en perronbro ved Køge Station samt grundmodning af første og anden etape af et bebyggelsesområde på Søndre Havn.

”Vi stræber efter at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, hvor slidte gamle erhverv flytter ud, så der bliver plads til en blandet boligby, hvor der også vil være lidt erhverv. I det arbejde er det fantastisk at se, at folkene hos Arkil laver et godt stykke arbejde, og man kan mærke, at de har tænkt sig om. Ansvarligheden for at få hverdagen i og omkring projekterne til at fungere er helt essentielt og vægtes højt hos Arkil,” siger Lene Jensen.

Den fornuftige samarbejdsform gør projekterne bedre, mener Kim Sørensen Nøhr.

”Når vi udviser fleksibilitet i forhold til skiftende arbejdsforhold og uventede, pludseligt opståede forhindringer, så giver det respekt og velvilje hos bygherre og rådgiver – det kan vi tydeligt mærke, ” siger Kim Sørensen Nøhr og fortsætter:

”At vores tillid til bygherre og rådgiver er gengældt giver en god spiral, der hele tiden fintuner vores opmærksomhed på at gøre tingene godt.”

Evnen til at arbejde i et levende bymiljø og samtidig få noget godt fra hænderne har Arkil indtil videre udnyttet i følgende projekter i den nye bydel Køge Kyst:


FLYTNING AF IVAR HUITFELDTS VEJ

1000 meter stationsvej flyttes 10 meter mod øst for at give bedre plads til den nye bydel med rådhus, parkeringshuse, kommunale institutioner, indkøbscentre, biograf og kulturhus.

Projektet blev udført i perioden 2013 til 2015 og var i projektperioden hyppigt besøgt af arkæologer, der løbende undersøgte udgravningen til vejens nye placering. Undersøgelserne gik i vid udstrækning på de volde og fæstninger svenskerne byggede under svenskekrigene 1657-1660.

PERRONBRO TIL KØGE KYST

Arkil har for Køge Kyst P/S udført etablering af en 100 meter lang og 19,2 meter bred perronbro mellem Stationstorvet og Collstrupgrunden over Køge Station, Ivar Huitfeldts Vej og Østre Banevej. Broen blev opført i perioden 2016-2017 og er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten A/S.

Læs mere om projektet her

STIUNDERFØRING VED KØGE KYST

I september 2017 afsluttede Arkil første etape af en ny stiunderføring syd for Køge Station, der skal binde byen sammen med havneområdet. I løbet af en periode på tre måneder har Arkil bygget overdelen til en fremtidig stitunnel, således at den resterende del af en gangsti under banen kan bygges senere, uden at forstyrre togdriften.

Læs mere om projektet her

GRUNDMODNING PÅ SØNDRE HAVN

Arkil vandt i 2015 en grundmodningsentreprise – grovmodning og finmodning – af et større byggefelt på Søndre Havn i Køge. I den grove ende bestod projektet i at lægge ledninger i jorden og flytte jord samt etablering af et ca. 350 meter langt dige i L-elementer ud mod Øresund. Diget skal sikre området mod en 100-års hændelse for høj vandstand i Køge Bugt. Finmodningen bestod i at afslutte området med belægning og beplantning og klargøre områderne omkring de nye byggerier til indflytninger

Når det nye boligområde på Søndre Havn er færdigt vil der være cirka 1400 nye boliger.

KORT OM KØGE KYST

Køge Kyst A/S er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg om at udvikle det centrale havne- og stationsområde i Køge.

Betegnelsen Køge Kyst dækker over tre ting:

  • Et 24 ha stort område centralt beliggende i Køge mellem den historiske bymidte og Køge Bugt.
  • Et byudviklingsprojekt i særklasse, som i løbet af de næste 10-15 år skal føre til en enestående attraktiv og bæredygtig bydel.
  • Et selskab, som gennem arealudvikling, byggemodning og grundsalg skal gennemføre byomdannelsen i tæt samspil med Køge Kommune som myndighed.

Det forventes, at der over de næste 10-15 år vil blive etableret godt 300.000 etagekvadratmeter byggeri fordelt på boliger, erhverv, detailhandel og kultur

Kilde: Køge Kyst P/S

KONTAKT

Erik Mathiesen
Afdelingschef, Anlæg Greve

erm@arkil.dk
23 73 40 78

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk