8. juni 2023

Slut med spildevand i havet: Arkil spiller nøglerolle i grøn makeover af krydstogtindustrien

Projektet er en vigtig milepæl for København som krydstogtdestination. Tidligere blev krydstogtskibene nødt til at sejle videre med halvfyldte tanke og i nogle tilfælde tømme deres spildevand i havet for at undgå overlæs.

Snart er det slut med at dumpe overskydende spildevand fra krydstogtskibene. Et nyt projekt sikrer nemlig, at krydstogtskibene kan koble sig til kloaknettet. Det er smart, godt for havmiljøet, og det er Arkil i fuld gang med at få til at ske.

Projektet er en del af HOFOR's (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) arbejde med at forbedre havmiljøet. Projektet vil ikke kun resultere i et bedre havmiljø, men også være positivt for miljøet som helhed.

Opgraderingen af Langeliniekajs afløbssystem vil få positive konsekvenser for både miljøet og byen som helhed. Ved at forbinde krydstogtskibenes spildevand til det eksisterende kloaknetværk undgår man transport af spildevand med lastbiler gennem det indre København til renseanlægget. Det reducerer trafikbelastningen og luftforureningen i byen betydeligt.

Arkil har fået tildelt den afgørende opgave med at lægge nye kloakrør, der kan modtage de store kommende mængder spildevand fra krydstogtskibene. Arkil bruger trykledninger i PE med en udvendig omkreds på 315 mm. De to nye trygledninger føres ind i en eksisterende pumpestation. Trykledningerne vil give mulighed for, at skibenes spildevand kan ledes ind i Københavns eksisterende kloaknet, hvor det vil blive renset.

"Når krydstogtskibene fremover ankommer til hovedstaden, vil de skulle tømme deres spildevand gennem sluserne, som fører det over det eksisterede kloaknet. Da de gamle spildevandsrør ikke er store nok, er det vores opgave at lægge nye trykledninger", siger Orhan Eraslan, der er projektleder i Arkil.

Overkommer udfordringer
Undervejs stødte Arkil dog på udfordringer. Målet var, at et 300 meter langt trykrør skulle lægges i jorden uden at grave vejen op. I den sammenhæng fik Arkil hjælp fra firmaet Østergaard. Resultatet blev en styret underboring.

"Vi fik det 300 meter lange rør stuk svejset ude på kajen, og så har vi fået det flyttet i ét stykke over til det ønskede sted, hvorefter det blev nedgravet. Det dybeste sted er nede på seks meter. Det er en imponerende bedrift, og at det lykkedes," siger Kim Sørensen, der er formand på projektet.

Det 300 meter lang rør blev bogstaveligtalt transporteret over vand og land for at komme i jorden på det rigtige sted.

Arbejdet er allerede i fuld gang, og det forventes, at projektet vil være afsluttet i midten af juli 2023.
Når det er fuldført, vil Langeliniekaj være rustet til at håndtere de store mængder spildevand fra krydstogtskibene på en mere sikker og miljøvenlig måde. Det vil bidrage til at bevare Østersøens biodiversitet samtidig med at det sikrer et rent og sundt havnemiljø for både beboere og besøgende i København.

Projektet, der har en samlet pris på 12,5 millioner kroner, er et resultat af et samarbejde mellem HOFOR, By & Havn og Copenhagen Malmø Port, Cowi som rådgiver og Arkil som hovedentreprenør.

Det er en investering i en mere bæredygtig fremtid, hvor København kan opretholde sin position som en førende krydstogtdestination samtidig med at den beskytter Østersøens økosystem.

KONTAKT

Peter kjær Nørskov Christensen
Afdelingschef, Arkil Anlæg København

TLF.: 61 83 06 07 
PKNCH@ARKIL.DK

 

FAKTA

Opgradering af Langeliniekaj

Bygherre: HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Periode: Marts 2023 - juni 2023

Opgave: Arkil skal lægge nye kloakrør, der kan tage imod spildevand fra krydstogtskibene, så spildevandet ikke tømmes i havet. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk