12. oktober 2022

Slut med oversvømmelser i Hadsten

Flere forskellige Arkil-afdelinger er i gang med et klimasikringsprojekt, der både skaber plads til rekreative formål og regnvand fra Lilleåen.

Lidt for ofte er Lilleåen gået over sine breder i det centrale Hadsten. Og lidt for ofte har det resulteret i, at åen har bredt sig helt ind i indgangspartiet hos Kvickly og ind i stuerne i en række lejligheder, der ligger i første parket til åen.

Snart får oversvømmelserne dog en ende. For i denne tid er flere forskellige Arkil-afdelinger i færd med at udføre klimasikring i byen.

”Det er skønt, når vi kan trække på så mange kompetencer inden for samme hus. Det giver et super fint samarbejde,” siger Kenneth Sørensen, entrepriseleder i Randers.

Spuns som dæmning

Han leder projektet, der har flere forskellige omdrejningspunkter langs en kilometer af åens løb. Det største arbejde foregår ved kulturhuset Sløjfen. Her er åen først og fremmest blevet uddybet 30 cm. Men samtidig bliver åen udvidet med etablering af terrasser i beton, så den får mulighed for at løbe over sine bredder i flere niveauer.

Terrasserne bliver støbt på stedet af Arkil Bro & Beton. Forinden har Arkil Fundering været forbi for at sætte spuns, så betonarbejdet kan foregå tørskoet.

Funderingsafdelingen har også været i gang længere ude ad Ågade, hvor en stribe lejligheder ligger lavt og tæt på åen. Her blev der indledningsvist ryddet en masse træer og buske med skovningsmaskiner, og efterfølgende har Fundering nænsomt sat 194 meter spuns ud for lejlighederne. Spunsen kommer til at fungere som dæmning med en U-formet kappe på toppen, som både giver funktion og et nutidigt udtryk.

Fokus på biodiversitet

Endelig er der gjort meget ud af at fremme biodiversiteten i Lilleåen i forbindelse med klimasikringsarbejdet. En biolog har været med til at udvælge 135 kbm store sten, som bliver fordelt over en ca. 1.000 meter lang strækning af åens løb.

Målet har været, at stenene både skal gavne fiskebestanden og fremstå helt tilfældig. Derfor blev en række medarbejdere instrueret i, hvordan de store sten bedst muligt kan være med til at skabe et åløb, hvor fiskene trives. 

”Medarbejderne fik at vide, at det bare skulle se ud som om, at de havde smidt stenene i åen med bind for øjnene. Det viste sig at være en udfordring af de større, fordi vores medarbejdere jo er vandt til at arbejde med præcision,” siger Kenneth Sørensen.

Der er desuden etableret et sandfang, så sand og grus fra anlægsarbejdet ikke sætter sig længere nede i åløbet.

 

 

KONTAKT

Lars Eriksen
Afdelingschef, Arkil Anlæg Randers 

TLF.: 40 19 55 61 
LE@arkil.dk

FAKTA

Klimasikring i Hadsten

Periode: August 2022 – november 2022

Bygherre: Favrskov Kommune

Omfang:

  • Ca. 3,5 ton armering og 35 ton beton
  • 214 meter L-elementer sat ned til en meter under åens bund
  • Udgravning af 1.500 kbm jord
  • Rydning af 1.000 kvm buske og træer
  • Etablering af 400 kvm sti
  • Fundering af 400 kvm spuns til permanent dige med 325 meter dræn
  • 80 kvm spuns sat midlertidigt til sænkning af vandstand
  • Belysning, pullerter og kloakarbejde
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk