28. februar 2022

Skanderborgs nye erhvervsområde tager form

100.000 kbm råjord bliver håndteret i stor byggemodning, hvor Arkil både leverer anlægsarbejde, asfalt og grundvandssænkning.

Det er store mængder, Arkil for tiden håndterer for Skanderborg Kommune klos op ad E45. Imellem Stilling og Hørning er vi i fuld gang med at forberede første etape af egnens nye erhvervsområde, som kommer til at strække sig over ikke mindre end 250.000 kvm.

Imens salget af erhvervsgrunde står på, har 8-10 anlægsarbejdere siden september arbejdet på infrastrukturen i det nye kvarter. Det indebærer både de synlige elementer som en rundkørsel, to km vej, cykelstier og fortov, men i lige så høj grad den infrastruktur, som ikke bliver at se, når arbejdet er afsluttet.

”Eftersom der stadig er grunde til salg, er det endnu uvist, hvordan antallet af stikledninger og placeringen af dem kommer til at fordele sig. Men alt i alt kommer vi op på omkring to km rør til afvanding og spildevand,” siger Carl Ginnerup, projektchef i Arkil.

I entreprisen ligger også etableringen af et 70.000 kbm stort bassin til opsamling af regnvand. Dertil kommer yderligere 30.000 kbm råjord fra det resterende anlægsarbejde, så sammenlagt ender Arkil med at håndtere omtrent 100.000 kbm jord i forbindelse med projektet.

Grundvand under kontrol in-house

Netop jorden har også givet anledning til en udfordring undervejs. Ikke så meget på grund af mængderne, men på grund af råjordens beskaffenhed. En stor del af jorden er udgjort af siltrigt ler, som indeholder store mængder grundvand.

”Da vores udgravninger til kloakkerne går ned i fire-fem meters dybde, fik vi brug for assistance til at holde udgravningerne frie for vand,” siger Carl Ginnerup.

Hjælpen var dog nær i form af Arkil Grundvandssænkning, som både servicerer Arkils egne afdelinger samt eksterne kunder over hele landet. I dette tilfælde var der ikke langt fra Grundvandssænknings jyske base i Horsens, og i løbet af få dage blev der opsat et par hundrede sugespidser på byggepladsen i Skanderborg. Nu kan arbejdet fortsætte, selvom vandet både løber til udgravningerne fra oven og fra siderne.

Asfalt fra Hasselager

Foruden anlægsafdelingen i Silkeborg og Grundvandssænkning kommer også en tredje af Arkils divisioner til at bidrage til etableringen af det nye erhvervsområde for enden af Niels Bohrs Vej ved Stilling. Når anlægsmandskabet har afsluttet det forberedende arbejde, kommer Asfalt-afdelingen fra Hasselager og asfalterer de to km vej samt cykelstierne på begge sider.

Projektet er delt op i to etaper. Erhvervsgrundene i den første etape henvender sig til virksomheder inden for lager, logistik og produktion, og anden etape åbner op for etablering af andet kontorbyggeri og store butikker.

Arkil afleverer første etape i maj i år, og anden etape i maj 2023.

KONTAKT

Leif Thomsen
Afdelingsleder, Anlæg Silkeborg

TLF.: 40 35 19 63 
lthom@arkil.dk

 

FAKTA

Byggemodning i Skanderborg

Bygherre: Skanderborg Kommune

Arkil-divisioner involveret:

  • Anlæg
  • Asfalt
  • Grundvandssænkning

Omfang:

  • 2.000 meter vej i 7 meters bredde med et fortov og to cykelstier
  • 2.000 meter forsyningsledning til fjernvarme (Ø500)
  • 2.000 meter spildevandsledning
  • 2.000 meter regnvandsledning, heriblandt 400 lbm betonledning i Ø1200
  • Etablere to bassiner til opsamling af regnvand – det største på 70.000 kbm.
  • Håndtering af ca. 100.000 kbm råjord
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk