27. april 2020

Sallingsundbroen renoveres i flere etaper

En af Limfjordens broer og hovedfærdselsårer - Sallingsundbroen - står over for en længerevarende renovering. Et arbejde Arkil skal stå for.

Broen skal have ny fugtisolering, ny belægning på kørebaner og cykelsti og fortove, og renoveringen omfatter også nye dilatationsfuger, nyt autoværn og vindskærm foruden betonreparationer.

Broen er i drift, mens der arbejdes

Mens renoveringen er i gang kan både biler, cyklister og gående fortsat passere broen. Arbejdet er planlagt, så trafikken kan afvikles med få begrænsninger, mens der arbejdes på broen.

”Den eksisterende asfalt skal udskiftes med ny membran og asfaltlag, fortorvet skal brydes op og udskiftes med nyt beton. Ni brofuger skal udskiftes og derudover skal autoværn og gelænder udskiftes,” forklarer projektchef Kasper Knudsen om arbejdsopgaverne, der fordeles over et par år. 

”Broen skal nemlig være i drift, mens arbejdet står på.” 

Renovering af broer er særligt udfordrende, for ofte er broerne den eneste transportmulighed mellem to lokaliteter, så det er vigtigt, at trafikken kan afvikles, mens der arbejdes. 

Et arbejde i flere etaper

”I år arbejdes der i broens østlige side, næste år rykker vi over i den vestlige side, og i 2022 vil vi så arbejde i midten af broen, så det i hele perioden er muligt at passere broen, mens arbejdet foregår,” forklarer han.

Vejdirektoratet har tilstræbt, at trafikanterne generes mindst muligt. For den kørende trafik vil der således kun være begrænsninger i form af smallere kørebaner og hastighedsnedsættelse til 50 km/t.

De smallere kørespor betyder dog, at brede landbrugsmaskiner ikke kan køre over broen, som de plejer. De vil kunne passere broen to gange i døgnet på nogle fastlagte tidspunkter.

I vinterhalvåret vil der kunne køres på broen uden restriktioner.

Vejarbejdet på broen ventes først afsluttet i efteråret 2022.

KONTAKT

Martin Andersen
Afdelingschef

MNN@arkil.dk
30689545

Bro & Beton har mere end 60 års erfaring med alle former for kompleks anlægsbetonarbejde.

  • Råhuse
  • Anlæg af broer

  • Betonrenovering

  • Betonelementmontage

  • Sprøjtebeton

  • Glidestøbninger

  • Rensningsanlæg

  • Kaj- og havneanlæg

  • Parkeringsanlæg

  • Broløft

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk