18. december 2019

Sænkeskakte på Damhusledningen minimerer larm og sætningsskader

Arbejdet med at etablere den underjordiske regnvandsledning Damhusledningen i Hvidovre kører på fuld tryk. Det seneste års tid har Arkil blandt andet etableret fem såkaldte sænkeskakte.

Sænkeskaktene laves ved at støbe en ring på overfladen som efterfølgende sænkes ved at jorden graves væk i og under ringen. Når første ring er nede, støbes der en ny ring ovenpå og denne proces fortsætter til man har nået den ønskede dybde på skakten.

Fordelen ved denne metode er, at den ikke larmer lige så meget, som når der bl.a. benyttes spuns eller pæle.

Vores 26 ton tunge tunnelboremaskine Gudrun er nu sendt afsted fra byggepladsen ved Hvidovre Alle 19 og gnaver sig gennem jord og kalk langs Damhusåen. Hvis alt går vel bryder hun gennem væggen til skakten ved Hvidovregade 13 i løbet af en måneds tid. Hun kan tygge sig gennem omkring 4-8 meter hver arbejdsdag, men det afhænger af, hvad maskinen støder ind i på vejen.

Klimaklar i 2020

Når Gudrun er færdig med første strækning, skal hun løftes op og transporteres tilbage til Hvidovre Alle 19, hvor hun så bliver sænket ned til en lille tur hen mod Hvidovre Alle. Derefter skal hun tunnelere fra Landlystvej ned mod skakten på Hvidovre Alle. De to skakte ved Hvidovre Alle 23 og i krydset Hvidovre Alle/Landlystvej er derfor ved at blive gjort klar til arbejdet.

“Vi er tæt på at være færdige med skakten på Hvidovre Alle, og i starten af december støbte vi første ring i skakten for enden af Hvidovre Alle på Landlystvej. Det er en fordel at lave skaktene på denne måde, hvor vi støber i stedet for at skulle banke spuns ned eller bore sekantpæle. Det er en meget skånsom metode over for naboer”, fortæller projektchef Michael Knudsen.

Når hele strækningen er færdig i slutningen af 2019, ligger der 3,1 km ny kloak tunneleret færdig. I løbet af foråret 2020, når de sidste tilslutninger er udført, er kloakken klar til at modtage spildevand fra området, så man kan undgå oversvømmede gader, parker og overløb af spildevand til Damhusåen i fremtiden.

Kontakt

Michael Knudsen
Projektchef

Tlf. 21677509
MIK@arkil.dk
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk