16. april 2024

Sådan etablerer vi mastefundamenter for Energinet

Energinet er i fuld gang med at forstærke elnettet fra grænsen i syd til Idomlund nær Holstebro i nord. I den anledning har vi æren og fornøjelsen af at etablere ikke færre end 421 fundamenter til de nye højspændingsmaster på strækningen.

Fundamenterne kommer til at ligge med ca. 340 meters afstand op igennem det vestjyske, og produktionen kører derudaf.

Der er groft sagt syv trin i processen, fra vi går i gang med et fundament, til vi afleverer det til Energinet. En god del af Arkils samlede kompetencer er i spil undervejs, det er en sand fornøjelse – se med herunder.

 

Mastefundamenter Karrusel

KONTAKT

PER HOLM HELGESEN
Projektchef, Arkil Bro & Beton

TLF.: 40 33 56 55 
PERHH@arkil.dk

FAKTA

421 mastefundamenter til 400 kV-forbindelse fordelt over en 172 km lang strækning fra den dansk-tyske grænse til Idomlund nær Holstebro. Heraf etableres 146 km med luftledninger og 26 km med jordkabler.

Periode: November 2023 – medio 2025

Bygherre: Energinet

Omfang:

  • 35-40.000 kbm beton
  • 4.400 ton armering
  • 215.000 kbm jord udgraves, hvoraf de 170.000 genindbygges
  • Omtrent 1.000 pæle rammes
  • Grundvandssænkning efter behov
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk