22. juni 2023

Renovering i særklasse – helt ned i kloakken

Også under overfladen er Classic Car House noget særligt med DPF-anlæg og brønde i hundredvis.

Classic Car House

Der bliver kælet for detaljen, når K.W. Bruun i denne tid forvandler en historisk ejendom i Lyngby til det nye bilunivers Classic Car House. Her kommer unikke omgivelser til at danne ramme om bilmuseum, selskabslokaler, værksted, bilhotel og meget mere.

Den omfattende renovering lader intet tilbage at ønske. Det gælder også jord- og kloakarbejdet, som Arkil har været med til at udføre for hovedentreprenøren E.K. Entreprise. Over et halvt års tid har vi lagt ca. 1.000 meter rør, flyttet ca. 1.500 ton jord, etableret faskiner og to store DPF-anlæg til rensning af regnvand.

”Det har været super spændende at være en del af,” siger Arkils formand på sagen, Christian Langballe.

Første gang med DPF fra Watercare

For Christian og sjakket har projektet været lidt ud over det sædvanlige. Det skyldes ikke mindst, at de for første gang skulle prøve kræfter med at etablere DPF-anlæg fra Watercare.

”Det var jo store anlæg på otte ton, der skulle håndteres på en forholdsvis trang byggeplads og placeres med stor nøjagtighed. Men nu har vi også styr på det,” siger Christian Langballe.

Arkil renoverer kloakken ved Classic Car House

DPF står for dobbeltporøs filtrering. Anlæggene er monteret på grund af et myndighedskrav om, at regnvandet skal være renset for partikler fra eksempelvis parkeringspladserne, inden det ledes ud til lokal nedsivning.

Når regnvandet har været igennem DPF-anlæggene, bliver det ledt ud i tunnelfaskiner igennem overdimensionerede rør, der kan fungere som opmagasinering i tilfælde af skybrud.

Finesse over og under jorden

Listen over detaljer, der gør projektet til noget særligt, er lang. For eksempel er det DPF-anlæg placeret umiddelbart foran hovedindgangen til den fredede bygning. Her skulle de 31 Ø110 mm-rør, der stikker op fra det 18 meter lange DPF-anlæg, flugte med facaden med en tolerance på 1 cm – ellers ville afløbsrenden ikke komme til at passe ind i den afsluttende brostensbelægning.

Også antallet er brønde er i særklasse. Alene ved udløbet af et enkelt DPF-anlæg er der etableret otte brønde, der blandt andet tjener til prøveudtagninger og kontraklap.

Læg dertil, at der er etableret en brønd alle steder, hvor rør til regn- og spildevand slår et knæk – og du har et stykke anlægsarbejde under jorden, der i finesse matcher den gennemgribende renovering over jorden.

”Alt her er jo forbundne kar, der i en nøje tilrettelagt rækkefølge sørger for, at regnvandet bliver afledt lokalt og opmagasineret flere steder på grunden. Det har været en spændende faglig udfordring at styre koterne, så vandet løber de rigtige steder hen,” siger Christian Langballe.

KONTAKT

ERIK MATHIESEN
Afdelingschef, Arkil Anlæg Greve

TLF.: 23 73 40 78 
ERM@arkil.dk

FAKTA

Kloak- og jordarbejde i forbindelse med etablering af Classic Car House i underentreprise for E.K. Entreprise.

Bygherre: Classic Car House

Periode: Nov. 2022 - maj 2023

Omfang:

  • Ca. 1.000 meter rør lagt i dimensioner fra Ø110 mm til Ø1.800mm
  • Ca. 1.500 ton jord håndteret
  • To DPF-anlæg på 18 meter/8 ton etableret
  • 182 brønde etableret incl. pumpebrønde og fedt samt olieudskillere.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk