11. januar 2023

Rejselegat til fremtidens ingeniørerI Arkil er uddannelse på alle niveauer en væsentlig del af vores værdigrundlag om ansvarlighed og samfundsansvar. Uddannelse af fremtidens arbejdskraft i form af lærlinge på erhvervsuddannelserne og praktikophold for ingeniørstuderende er derfor væsentlige fokusområder i Arkil.

Det er således helt i tråd med Arkils værdisæt, når Ellen og Ove Arkils Fond hvert år uddeler rejselegater til ingeniør- og bygningskonstruktørstuderende indenfor anlægsteknik og infrastruktur på to af landets største uddannelsesinstitutioner SDU og DTU.

Fondens rejselegatet skal bidrage til, at den studerende kan:

  • tage en del af sin uddannelse på en udenlandske uddannelsesinstitution
  • tilegne sig faglige kvalifikationer, muligvis ud fra et andet perspektiv
  • arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund
  • få gode personlige og faglige oplevelser og erfaringer med sig i livetUdtalelser fra to legatmodtagere i 2021/2022

Jakob Lyngaa, bygningsingeniørstuderende med specialisering i bærende konstruktioner:
At flytte alene på den anden side af jorden i et halvt år tvang automatisk en til at være mere imødekommende og villig til at opsøge nye bekendtskaber. Personligt tror jeg, at det er kvaliteter, der kan komme en til gode resten af ens liv.

Rent fagligt lærte jeg om konstruktionsprincipperne i Australien, og det har været spændende at holde dem op mod, hvad jeg har lært fra mit studie herhjemme, og hvordan de adskiller sig. Jeg havde også et kursus, der hed Coastal Engineering, som tog udgangspunkt i at bygge konstruktioner nær kysten, hvor jeg derved har lært at tage højde for bølgepåvirkninger på konstruktioner. Dette var utrolig spændende og ikke noget, vi beskæftiger os med på Aarhus Universitet.

Støtten fra Ellen og Ove Arkils Fond gjorde det muligt at finansiere boligomkostninger for et kollegieværelse på campus, hvilket jeg er utrolig taknemmelig for, idet det var et brændende ønske for mig at få det australske studieliv helt ind under huden.

Magnus Houen, byggeteknologi-/bygningsingeniørstuderende:
Under mit ophold fokuserede jeg på kurser inden for bæredygtigt byggeri og forskning inden for emnet, frem for klassisk statik, da tilsvarende materiale ikke undervises i Danmark. Jeg tog kurser inden for trækonstruktioner, træ som materiale, sten og glas som byggemateriale og udmattelse af stål. I disse specialiserede kurser fik jeg et godt indblik i muligheder for at bygge mere bæredygtigt og langtidsholdbart.

Hertil fik jeg lov til at forlænge mit ophold i Schweiz med speciale inden for trækonstruktioner, mere præcist med 'impact load' af limtræsbjælker. Her fik jeg en unik mulighed for at arbejde med verdensledende forskere med højt fagligt udbytte.

Jeg vil gerne takke Arkils Fond for at støtte mig økonomisk, opholdet ville ikke have været muligt uden rejselegatet.

KONTAKT

Studerende kan forhøre sig om legatet på deres uddannelsessted eller kontakte direktionsassistent Gitte Keck Holm

gih@arkil.dk

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk