14. januar 2019

Prøvestenen forstærkes for at kunne klare store kajlaster

Kaj 6 på Prøvestenen i København bliver i øjeblikket forstærket af Arkil Fundering & Vandbygning. Et projekt, der i høj grad udfordres af vind og vejr.

Arkil Fundering & Vandbygning vandt i efteråret opgaven med at forstærke Kaj 6 på Prøvestenen i København for bygherre Copenhagen Malmö Port.

Projektet, der blandt andet indbefatter boring af jordankre på 13 meter dybt vand med installationskote ni meter under vandet, skal sikre kajen mod yderligere sætninger, så den fortsat kan bruges til at modtage adskillige tusinde tons sten hvert år.

”Når der arbejdes på hjørnet af ingenting og med Sverige som nærmeste læ, udnyttes hver et lille vejrvindue for at komme i mål,” fortæller afdelingssouschef Esben Fogh Nielsen om vandbygningsprojektet og fortsætter.

”Vandet er på en måde mere levende, men projektet går i den rigtige retning, hvilket jeg tilskriver vores respekt for vind og vejr.”

Med hjælp fra prammen "Ulla", der har en ankerborerig ombord, skal der bores jordankre på 13 meter dybt vand. Hidtil har grænsen for boringer ved andre projekter været på op til otte meters vanddybde på grund af begræsninger ved materiellet, så de fem ekstra meters dybde kan mærkes. Benene på "Ulla" er forlænget, hvilket nu muliggør udførelsen på denne vanddybde. Og foruden dybden, så er området ved Prøvestenen udsat for en del vind og bølger, der har udfordret og forsinket projektet en smule.

Forstærkning med sten
Sideløbende med boringen af de nye jordankre ved kajkanten, bliver der også lagt cirka 5000 tons sten i vandet, der skal være med til at stabilisere hele kajområdet. De første 3000 tons sten er allerede lagt på plads.

Projektet er planlagt til at blive færdigt i slutningen af januar 2019.

HVEM?
Arkil Fundering A/S Vandbygning

HVAD?
Forstærkning af havnekaj med jordankre

HVOR?
Prøvestenen, København

BYGHERRE
Copenhagen Malmö Port - CMP

KONTAKT

Esben Fogh Nielsen
Afdelingssouschef, Arkil Fundering A/S Vandbygning

efn@arkil.dk
41 87 06 43

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk