23. marts 2022

Planlagte ændringer i direktion og bestyrelse i Arkil Holding gennemføres efter et tilfredsstillende 2021

Bestyrelsen i Arkil Holding A/S har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2021 for Arkil Holding A/S, der omfatter Arkil-koncernens danske og udenlandske aktiviteter. Virksomheden beskæftiger ca. 2.100 medarbejdere hovedsageligt i Danmark, Tyskland og Irland, og ca. 40% af omsætningen stammer fra aktiviteter uden for Danmark.

Omsætningen blev 3,7 mia. kr. og resultat af primær drift blev 120 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 3,3%.

”Aktivitet og resultat i 2021 er realiseret på et tilfredsstillende niveau, særligt i udlandet, og en samlet set rimelig lønsomhed. Året var dog specielt i 4. kvartal præget af stigende omkostninger, som også ser ud til at påvirke det kommende år. Dette gælder i udpræget grad for asfaltaktiviteterne i Danmark og Tyskland, men også det noget større anlægsområde oplever udfordringer”, udtaler Jens Skjøt-Arkil, direktør i Arkil Holding A/S.

Generelt er aktiviteten stigende inden for projekter, som relaterer sig til den grønne omstilling og klimatilpasning. Specielt i Danmark udvises der stadigt større interesse fra bygherrer på løsninger, der kan bidrage til CO2-reduktioner og mindske klimabelastningen i både anlægs- og driftsfasen. Dette er aktiviteter, som Arkil har stor erfaring og kompetence indenfor, og det opvejer den hidtil lave aktivitet på den statslige infrastruktur, der har præget de senere år i Danmark.

”Der er generelt høj aktivitet i den danske bygge- og anlægsbranche, hvilket vi også i Arkil har fordel af. Vi har dog i 2021 oplevet udsving i lønsomhed, blandt andet forårsaget af stigende omkostninger på energi og bitumen, som især indgår i asfaltproduktion. Anlægsområdet påvirkes også heraf, nogle steder mere end andre, ligesom enkelte projekter er realiseret dårligere end forventet”, udtaler Jørgen Søndergaard, adm. direktør i Arkil A/S, som står for Arkil-koncernens danske aktiviteter.

Ordrebeholdningen ved indgangen til 2022 peger på en fortsat tilfredsstillende aktivitet, men krigen i Ukraine og de afledte effekter med stigende omkostninger til råvarer og ydelser, der indgår i produktionen, forventes at have negativ indflydelse på lønsomheden i 2022.

Det meddeles desuden, at bestyrelsesformand Agnete Raaschou-Nielsen ikke genopstiller til bestyrelsen efter 12 år som bestyrelsesmedlem, heraf 8 år som formand, en post som hun dengang overtog fra Niels Arkil. Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil træder begge ind som nye medlemmer af bestyrelsen, med Jesper Arkil som bestyrelsesformand.

Ved samme lejlighed er Jesper Arkil trådt tilbage som administrerende direktør for Arkil Holding A/S, og ny administrerende direktør er Jens Skjøt-Arkil.

”Ser man tilbage på det forgangne årti, er der sket en forrygende udvikling i virksomheden, med både store muligheder og udfordringer, som det så ofte ses i entreprenørbranchen. Agnete har med sit indsigtsfulde og rolige overblik sat sit præg på retningen og værdierne og været en garant for den ordentlighed, som vi prioriterer så højt i Arkil. Det er vi både som virksomhed og som familie hende dybt taknemlig for. At vi som ejere nu træder ind i bestyrelsen, er det naturlige næste skridt for os og virksomheden”, udtaler Jesper Arkil.

Bestyrelsen i Arkil Holding A/S består herefter af

  • Birgitte Brinch Madsen
  • Steen Brødbæk
  • Flemming Lyngholm
  • Steffen Baungaard (næstformand) 
  • Jens Skjøt-Arkil
  • Jesper Arkil (formand)


Spørgsmål til denne pressemeddelelse bedes rettet til direktionsassistent Gitte Holm på gih@arkil.dk, tlf. 73 22 50 50.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk