24. april 2023

Peter, Kim og Karsten graver Kolding Havn ind i fremtiden

Forestil dig, at du står på Kolding Havn og ser et stort fragtskib, der lægger til kaj. Men du hører ingen larm fra de enorme dieselmotorer, og den genkendelige lugt af udstødningsgasser finder du heller ikke. Det scenarie er lige om lidt virkeligheden for skibene på havnen, blandt andet takket være Peter, Kim og Karsten her.

De har sammen med Jansson El, som er hovedentreprenør på projektet, gravet 1.750 meter rende og trukket kabler ned i kajen på havnen, så fragtskibe kan slukke deres store dieselmotorer og få strøm fra land i stedet.

”Det er en spændende opgave, som vi er stolte af at være en del af. Vi bidrager til at reducere luftforureningen og støjgenerne fra skibene, samtidig med at vi understøtter den grønne omstilling på havnen,” siger Ole Due-Kristensen, projektchef hos Arkil.

Arkils opgave har været at grave og trække kablerne, så både skibe, men også havnens kraner kan få strøm fra kajen i stedet for at bruge dieselmotorer, som ellers er normalen.

Projektet er en del af en større plan om at gøre Kolding Havn mere bæredygtig, og landstrømmen forventes at spare op til 800 liter diesel i døgnet.

Helt konkret skal der etableres tre transformatorstationer på havnen, der kan levere strøm til fragtskibene, der ligger til i havnen. To store transformatorstationer vil dele strømmen ud til fem terminaler langs kajen, hvor skibe og kraner kan koble sig til.

Arbejdet med at etablere landstrøm kræver nøjagtighed, da kablerne skal graves korrekt ned for at undgå, at spænding fra en ledning går til en anden. Derfor skal kablerne lægges med mindst 8 til 10 centimeters mellemrum.

Projektet forventes at være færdigt i løbet af 2023 og vil have en stor betydning for havnens mål om at blive CO2-neutral i 2030.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk