12. juli 2018

Nyt råhusbyggeri gavnes af stærkt samarbejde

Arkils afdelinger for anlæg, fundering, råhuse og miljøteknik er sammen om at opføre et nyt, firetages råhus på Amager. Godt samarbejde er nøglen til et projekt, der skrider godt fremad.

Hvor der før lå en gammel biografbygning og mindre erhvervsejendomme, opfører flere af Arkils afdelinger Merry Karreen. Her midt på Amager skal v etablere en byggegrube på et cirka 1000 kvadratmeter stort areal og bygge et firetagers råhus.

I byggegruben skal der laves en parkeringskælder med bundplader, vægge og gruber, hvor der også skal støbes betondæk in-situ, ligesom der bygges en tilkørselsrampe.

I kælderen er der indrettet teknikrum, lager til en dagligvarebutik samt et depotrum til beboerne i forbindelse til kælderen. Det laves af betonelementvægge og gasbeton. I stueetagen kommer der en dagligvarebutik, mens der skal laves to trappe- og elevatoropgange til de lejligheder, der skal være på henholdsvis 1., 2. og 3. sal. Bygherre udfører selv en letkonstruktion for 4. salens taglejligheder.

Når samarbejdet er guld værd
Godt samarbejde mellem egne afdelinger er hovedingrediensen, når Arkil opfører den kommende Merry Karreen i København. Et velfungerende samarbejde afhjælper udfordringer med alt fra stramme tidsplaner til knebne pladsforhold.

”Når vi kender hinanden godt og også har det sjovt sammen, så er man villig til at gå længere for hinanden. Det er afgørende for at få tingene til at lykkes – og dybest set er vi jo sammen om at skabe de rigtige løsninger,” siger Erik Lysdal Poulsen, der er projektleder i Arkils afdeling for Råhuse og anlægskonstruktioner, og fortsætter:

”Dybest set er vi jo sammen om de rigtige løsninger.”

I øjeblikket er han projektchef på det store råhusprojekt på Amager. Her arbejder både afdelingen for råhuse, anlæg, fundering og grundvandssænkning sammen om at skabe den firetagers nye bygning med parkeringskælder.

”Du skaber ikke fællesskab i løbet af en nat”

Men ét er intentionen om et godt samarbejde, noget andet er den virkelighed, man skal navigere i.

”Det kræver stort benarbejde og vilje. Det er ikke noget, man bare beslutter. Fællesskabsfølelsen er noget, man skaber gradvist, det er ikke noget, der bare kommer i løbet af en nat”, erkender Erik Lysdal Poulsen.

Som et led i at styrke kendskabet til hinanden har han derfor på det konkrete projekt på Tingvej lavet et teambuilding- event.

KONTAKT

UIrik Hofmann Larsen
Afdelingschef, Arkil Bro & Beton

uhl@arkil.dk
40 99 27 59

FAKTA OM PROJEKTET

Kompetencer
Anlæg
Fundering
Råhuse og anlægskonstruktioner
Miljøteknik

Hvad?
Firetagers råhus som en del af boligkarreen Merry Karreen.

Hvor?
Tingvej, Amager, København S

Projektperiode
2018-2019

Arkitekt
Kullegaard A/S

Bygherre
Amagerbrogade 82 ApS

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk