19. december 2019

Nyt klimavenligt vandværk skal forsyne Frederiksberg med blødt vand

I konsortium skal Krüger og Arkil projektere og opføre et nyt vandværk med blødgøringsanlæg for Frederiksberg Forsyning. Vandværket bliver baseret på de nyeste tekniske løsninger, som giver mulighed for at forsyne byen med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde langt inde i fremtiden. Det betyder, at Frederiksberg fra 2022 får ensartet, blødt vand.

Det komplet nye vandværk skal behandle både råvand fra Frederiksberg Forsynings egne boringer samt indkøbt vand fra HOFOR for at sikre en tilstrækkelig vandmængde på op mod 785.000 liter i timen. Vandværket udføres med to behandlingslinjer, hvor den ene skal rense råvandet fra Frederiksbergs egne boringer og den anden, HOFOR-vandet. Alt vand filtreres og blødgøres. Vand fra Frederiksberg egne boringer bliver desuden iltet og får fjernet miljøfremmende stoffer, før alt drikkeklart vand blandes i vandværkets rentvandstanke og desinficeres, inden det udpumpes til forbrugerne.

Et fremtidssikret og bæredygtigt vandværk
Med blødgøringsanlægget bliver hårdhedsgraden i vandet sænket fra 22-30 dh til ca. 10 dh, hvilket vil resultere i mindre tilkalkede vandrør og installationer i hele byen. Derudover vil vandværket forsyne byen med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde.

Arkil-Krüger er desuden glade for, at vandværksprojektet til fulde understøtter Frederiksberg Forsynings ønsker om at bidrage til FN’s 17 verdensmål. Konkret bidrager projektet direkte til målene om ”Rent vand og Sanitet”, ”Bæredygtig energi”, ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og ”Klimaindsats”.

Danmarks første højhusvandværk
Det nye vandværk skal bygges på Frederiksberg Forsynings grund på Stæhr Johansens Vej 38, og arbejdet går i gang i foråret 2020. Mens Krüger står for selve proces-anlægget, skal Arkil opføre konstruktioner og råhusbyggeriet på grunden.

”Konsortiet Arkil-Krüger glæder sig meget til at levere dette fremtidssikrede vandværk til Frederiksberg, hvor forsyningssikkerhed og drikkevandssikkerhed er i særklasse. Høj kvalitet og løsninger, der bidrager positivt til FN’s Verdensmål er helt i tråd med vores egne ambitioner”, samstemmer projektdirektør i Arkil A/S, Mads Andreasen og Adm. Direktør i Krüger A/S, Leif Bentsen.” 

På billedet ses stående fra venstre projektdirektør hos Arkil Mads Andreasen og administrerende direktør hos Krüger Leif Bentsen og administrerende direktør i Frederiksberg Forsyning Søren Krøigaard. Siddende fra venstre er borgmester og formand for Frederiksberg Energi Simon Aggesen og formand for Frederiksberg Vand Thyge Enevoldsen, som underskriver kontrakten.​

Kontakt

Mads K. Andreasen
Projektdirektør

Tlf. 21704614
MA@arkil.dk

Konsortium Arkil-Krüger

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed, der gennem mere end 110 år har arbejdet med vandbehandling til kommuner, forsyninger og industrien. Krüger er en førende leverandør af teknologier og løsninger til danske vandforsyninger, hvorved Krüger har været og er en væsentlig aktør i opbygningen af dansk vandbehandling.

Arkil A/S er en entreprenørkoncern, der siden starten af virksomheden i 40’erne er vokset til mere end 2.000 medarbejdere i Danmark og i udlandet. I dag er Arkil blandt de største entreprenørvirksomheder i Danmark.

Som underrådgivere i konsortiet deltager NIRAS A/S og Gottlieb Paludan Architects A/S som henholdsvis bygningsrådgiver og arkitekt.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk