19. september 2018

Nyt byrumsprojekt i Odense benytter særligt letfyld

Den tidligere hovedfærdselsåre i Odense midtby, Thomas B. Thriges Gade, bliver omdannet til to pulserende byrum. Arkil har vundet opgaven med omdannelse af det ene byrum.

Den tidligere Thomas B. Thriges Gade er i fuld gang med at blive omdannet til to byrum: Byrum Syd og Byrum Nord. Projektet hedder ’Fra By til Gade’ og Arkil i Odense har vundet opgaven med at omdanne den sydlige del af Thomas B. Thriges Gade til et mere nært byrum.

I Byrum Syd arbejder anlægsfolkene i øjeblikket med forberedelsen til ny belægning og byrumsinventar. Forberedelsen indeholder bl.a. kloakering, indbygning af grus og tilfyldning omkring byggegruber. Særligt tilfyldningen over kældre er lidt anderledes end vanligt. Her bruges der nemlig letfyld, der er en mere kostbar løsning end almindelig grus.

Letfyldet, der også er kendt som glasskumsgranulat, bruges for at holde vægten nede, så de underliggende kælderrum ikke bliver unødigt belastet.

Projektet løber frem til sommeren 2021.

Hvem?
Arkil Anlæg

Hvad?
Belægnings- og byrumsarbejde.

Hvor?
Thomas B. Thriges Gade, Odense

Projektperiode:
2018-2021

Bygherre:
Odense Kommune

KONTAKT

Jannik B. Lund
Afdelingschef, Anlæg Odense

jbl@arkil.dk
23 73 45 72

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk