11. december 2020

Nye vandledninger fremtidssikrer vandforsyning i Grenå

11 kilometer nye vandledninger skal i jorden ved Grenå for Vandcenter Djurs
 
Kilometervis af blå ledninger bølger op og ned på markerne lidt uden for Grenå. Vandledningerne er en del af en helt ny vandforsyning fra råvandsboringer ved Sostrup Skov, der skal forsyne Grenå og omegn med rent drikkevand i fremtiden.
 
Der graves bogstavelig talt på den ene bare mark efter den anden lidt nord for Grenå.
"Det er volumenmæssigt et af de største vandforsyningsprojekter, jeg har været med til," siger formand Rasmus Blem Kofod, mens vi kører strækningen igennem.
 
Vi står for alt rørarbejdet lige fra de nye råvandsboringer i Sostrup Skov - 11 kilometer nord for Grenå - ned til grunden ved det nye vandværk, der skal bygges, Herefter ledes vandet videre ned til selve Grenå by, hvor byens borgere i fremtiden skal sikres rent drikkevand fra forsyningsselskabet Vandcenter Djurs.
 
"Det er en fremtidssikring af drikkevandet og det nye vandværk skal på længere sigt helt overtage det gamle vandværks rensning og bearbejdning af vandet."
 

Overskudsjord genbruges

Udover gravearbejdet fylder både svejsearbejdet af rørene samt rensning af jorden fra de styrede underboringer en del i projektet.
 
Det meget bakkede landskab på Djursland betyder, at der flere steder er enge og vådområder, hvor ledningerne skal krydses. Derfor udføres der styrede underboringer på knap en tredjedel af strækningen. Næsten tre kilometer af de i alt 11 kilometer ledninger skal i jorden via styret underboring, som vores underentreprenør Villy Poulsen udfører. Den slam og jord, der skubbes op, bliver renset og siet i et såkaldt genvex -anlæg og genbrugt i stedet for at blive kørt til deponi.
 
"Normalt ville vi køre jorden fra de styrede underboringer til deponi, men her har vi valgt at suge slammet op, og rense/si det i vores genvex-anlæg og genbruge det igen. Det sparer en masse kørsel og penge til deponi, så det er helt klart en både billig og klimavenlig løsning,".
 
 
 
Foto: Svejsearbejdet er en væsentlig del af arbejdet med de nye vandledninger. Med faste intervaller skal der sættes ventiler på rørene, så man i fremtiden kan lukke og åbne for vandet på forskellige strækninger, eksempelvis ved ledningsbrud.
 
Vandledningerne svejses sammen og der monteres ventiler med faste intervaller

KONTAKT

Lars Eriksen
Afdelingschef

LE@arkil.dk
Tlf. 40195561

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk