14. august 2020

Nye stier og belægning skal forskønne Vollsmose

Som et led i byfornyelsen af Odense-bydelen Vollsmose skal der – foruden den store promenade – laves et sindrigt system af små stier, belægninger og regnvandsbassiner, der skal højne indtrykket af boligområdet.

Vores anlægsafdeling i Odense har netop skrevet under på en større kontrakt, hvor vi som hovedentreprenør skal stå for alt anlægsarbejdet mellem en række boligblokke i området.

”Det bliver et spændende projekt, som vi skal arbejde på derude i godt et års tid,” fortæller afdelingschef Jannik B. Lund.

Logistik og afspærring

Vi er netop ved at afslutte næsten 1,3 km stipromenade i den ene ende af Vollsmose, og det bliver primært medarbejdere herfra, der fortsætter arbejdet på det nye projekt.

”Det er klart, at vi får noget synergieffekt, for når vi er færdig med gravemaskinerne på promenaden kan de rykkes direkte over på det andet projekt,” siger Jannik, der ser frem til, at projektet går i gang til september.

”Logistikken kommer til at fylde meget, da vi denne gang skal arbejde direkte i det område, hvor folk bor og færdes, og nogle steder inddrages parkeringspladser også. Så det kræver en gennemtænkt afspærring, så man generer folk mindst muligt i deres hverdag,” erkender han.

Hele anlægsprojektet er en del af et moderniserings- og forskønnelsesprojekt af Vollsmose-området, der i mange år har døjet med et ry som én af Danmark største ghettoer. Et ry Odense Kommune gerne vil af med.   

Kontakt

Jannik B. Lund
Afdelingschef

Tlf. 23734572
JBL@arkil.dk
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk