11. august 2023

Ny tunnel giver sikker skolevej i Herlev

S-togets skinner afskærer et nyt boligområde fra den lokale skole i Herlev.
Men efter kun en uges effektivt arbejde har Arkil gravet ud og sat i tunnel i, så børnene fremover med ro i maven kan krydse under jernbanen, når de skal i skole.

Projektet har krævet planlægning ud over det sædvanlige og er en del af Herlev Kommunes planer om at omdanne et tidligere industriområde til et moderne boligområde, og skolevejen er afgørende for at skabe en tryg og sikker hverdag for både skolebørn og kommende beboere.

"Det er en fed opgave, fordi vi virkelig kan se, at alt vores forberedelse går op i en højere enhed, at det store planlægningsarbejde lykkedes og udføres, som vi havde håbet. Det kan jeg gå og blive helt høj af”, siger Kim Kroustrup, der er formand på projektet.

Militær præcision
Opgave bestod konkret at fjerne togskinnerne midlertidigt, så gravemaskinerne kunne grave alt jorden væk. For at udføre opgaven så godt som muligt har en stram tidsplan være det vigtigste værktøj. Lastbiler holdt klar på begge sider for at kører jord væk.

"Sådan en opgave her kræver, at vi er ekstremt punktlige og at alt kører efter tidsplanen. Vi har flere uger i forvejen bestilt lastbilerne til at køre jord væk på bestemte tidspunkter, og hvornår nye skærver for eksempel skulle ankomme. Derfor er der ikke plads til forsinkelser eller fejl," siger Kim Kroustrup.

Forberedelsen og grundigheden i arbejdet er tydelig i det omfattende materiale, der blev fjernet og lagt på plads.

Arkil har nemlig fjernet 5.000 tons jord, tilføjet 1.600 kubikmeter sand og 500 kubikmeter stabilgrus for at klargøre området til tunnelkonstruktionen. Derudover blev 500 tons skærver fjernet og erstattet med nyt materiale af høj kvalitet.

"Vi arbejder i to hold 12 timer ad gangen, det vil sige, at vi arbejder 24 timer hele ugen for at fuldføre opgaven til tiden," forklarer Kim Kroustrup.

Flæskesteg og hakkebøf
De lange 12 timers vagter er intense og kræver en del af medarbejderne. Derfor er der kørt en madvogn ind, der sørger for varme måltider til arbejderne.

”Vi har fået en slagter til at lave noget ordentligt mad – flæskesteg, skipperlabskovs og hakkebøf, det mener vi er godt givet ud, når vi jo til gængæld gerne vil have, at vores folk holder hovedet koldt i 12 timer”, siger Jesper Jensen, der er projektchef.


Medarbejderne møder ind klokken seks om morgenen og har fri igen klokken 18. Og når det ene hold afløser af det andet, mødes de alle over den varme mad fra madvognen.

”På den måde overdrager de internt mellem holdene samtidig med, at de får noget mad. Det giver god mening”, siger Jesper Jensen.

Færdig til tiden
Det hurtige indgreb af Arkil er efter kun en uges uafbrudt arbejde færdigt, og S-togene kører nu uforstyrret over den nye tunnel. Hele anlægsarbejdet forventes at være færdigt til efteråret 2023, hvor de nye beboere kan glæde sig over en sikker skolevej under togene.

KONTAKT

Jesper Jensen
Projektchef, Arkil Beton

TLF.: 20 65 66 81 
JEJEN@ARKIL.DK

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk