24. juni 2020

Ny jollehavn tager form ved Løjt nord for Aabenraa

En ny jollehavn er under opbygning ved Loddenhøj, der ligger ud til Lillebælt mellem Aabenraa og Haderslev. Når den er fuldt udbygget, bliver der plads til cirka 50 joller i det nye havneanlæg.

To mand og ditto maskiner fra vores vandbygningsafdeling er i øjeblikket i gang både til lands og til vands ved Løjt nær Aabenraa.

Nye stenmoler og ny båderampe
Jollehavnen, der ligger lige ud til Lillebælt, erstatter et par ældre bådebroer, hvor man har kunnet lægge til med små både.

"Vores andel af projektet gælder selve etableringen af sten-moler og uddybning af havnen, så den på den dybeste sted kommer til at måle cirka halvanden meter," forklarer specialarbejder og maskinfører Brian Holst.

I den ene, nordlige side bliver der etableret en rampe fra stranden og ned i vandet, hvor både jolleejere og redningstjenesten hurtigere vil kunne søsætte deres både. Etableringen af betonrampen betyder, at redningstjenesten hurtigere kan komme i vandet, hvilket er en markant forbedring. I dag skal de hen over stranden med gummibåden for at komme i vandet. To af molerne bliver 60 meter lange, og en af molerne måler 30-40 meter, mens uddybningen betyder, at havnens maksimum dybde bliver halvanden meter.

Ud over medlemmerne vil badegæsterne, samt campisterne ved Loddenhøj kunne glæde sig over et udvidet strandareal med udsigt til den nyanlagte jollehavn.

Kontakt

Esben Fogh Nielsen
Produktionschef

Tlf. 41870643
EFN@arkil.dk

Vandbygning

Arkil løser alle former for havne- og vandbygningsopgaver over hele Danmark. Det gælder både nybygning, renovering, reparations- og serviceopgaver.

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk