3. februar 2021

Ny bydel skyder op i Horsens

Vi udfører byggemodning og LAR-løsninger i Horsens

Få nyheden læst op

Corona-krisen har hverken sat hussalg eller nye byggemodninger på stand by. Tværtimod udstykkes der grunde og der bygges på livet løs i mange kommuner, blandt andet i Horsens, hvor vi i øjeblikket er i gang med etape 2 af en byggemodning ved den nye bydel Nørrestrand.

Selv om pilen peger på vinter er byggeriet ikke lagt på frost. Det mærker vi også i ordrebøgerne, der indeholder en god håndfuld byggemodninger rundt omkring i det jyske område. Således har vi det seneste år stået for anlægsarbejdet i forbindelse med byggemodninger i blandt andet Jelling, nord og syd for Aalborg, i Haderslev og ved Aarhus.  

I Horsens står gravemaskinerne heller ikke stille, for her er vi ved at gøre klar til, at nye familier kan få bygget deres nye hus til sommer. Byggemodningen er en del af etape 2 i den nye Horsens bydel Nørrestrand, der ligger tæt på både kulturstedet ”Fængslet” samt motorvejen. Her udfører vi alt anlægsarbejdet sammen med anlæggelsen af fjernvarme, kloakering og vand.

LAR-løsninger på leret jord

”Men det mest spændende ved projektet er LAR-løsningerne, som omfatter op mod halvanden kilometer grøfter, der leder vandet ned mod et regnvandsbassin på godt 2000 m2,” forklarer formand Carl Ginnerup.

”Jorden består af ler, så vandet siver ikke bare ned i undergrunden, men løber på oversiden. Derfor skal grøfterne være med til at lede vandet væk fra grundene og husene i området”, forklarer han videre.

Mellem husene etableres der, foruden veje også fortove og cykelstier, som vi udfører alt belægningsarbejdet på.

Området skal være klar til byggeriet af 40 huse samt flere rækkehuse til sommer.

Vi udfører byggemodning og LAR-løsninger i Horsens

 

KONTAKT

Leif Thomsen
Afdelingschef

LTHOM@arkil.dk
Tlf. 40351963

Ny bydel i Horsens med 1.500 boliger

Politikerne i byrådet Horsens har afsat godt 22 millioner kr. til byggemodning af et område nord for den nye bydel Nørrestrand, som fuldt udviklet skal rumme 1.500 boliger.

Arealet på etape 2 skal rumme 37 parceller samt 2 projektgrunde på henholdsvis 3.000 kvm og 5.200 kvm. Projektgrundene er tiltænkt rækkehuse.

Byggemodningen blev igangsat i midten af 2020 og afsluttes i løbet af 2021.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk