24. oktober 2018

Ny bro skal skabe bedre trafikforhold i Hinnerup

Bro over Rønbækken skal løse logistikudfordringer.

En 47 meter lang og 12 meter bred bro er netop ved at finde sin form i udkanten af det østlige Hinnerup nord for Aarhus.

Broen er et led i den nye vej, der er ved at blive anlagt i udkanten af Hinnerup tæt ved beboelsesområdet Humlehaven. Vejen skal føre trafikken ned til Århusvej ved Søften.

En bro i et særligt naturområde

Vejen, og dermed også broen, skal være med til at aflede en del af den trafik, der i dag især går forbi skolen inde i byen. Samtidig er et helt nyt villakvarter ved at skyde op i området, og dermed giver en ny vej bedre logistik- og tilkørselsforhold for beboerne i området.

Vores andel af projektet er den in-situ støbte bro, som fører hen over Rønbækken. Særligt for den lille bæk er, at den er en del af et § 3 område – hvilket betyder, at vores medarbejdere skal træffe flere forholdsregler, når de arbejder på stedet, der er underlagt særlige naturbeskyttelsesregler.

”For det første må der ikke falde nogen former for byggeaffald ned i bækken under arbejdet. Vi skal dække af alle de steder, vi arbejder. Vi må heller ikke arbejde tættere på end halvanden meter fra kronekanten af bækken, hvilket kan være vanskeligt, når vi netop skal opføre noget, der fører hen over åen”, forklarer formanden fra Bro & Beton, René Mortensen.

”I øjeblikket er vi ved at støbe fundamentet til de søjler, der skal bære broen og i forbindelse med støbningen trænger der naturligt vand ind på renselaget. Det vand skal pumpes væk, og det letteste ville være at pumpe det tilbage i bækken, men det må vi ikke netop på grund af de strikse regler. I stedet skal vi pumpe vandet op et stykke op ad marken, hvorefter der kan få lov til at sive ned gennem lagene igen”, forklarer René Mortensen.

Under konstruktionen skal der håndteres blandt andet 67 tons armering, støbes 495 m3 beton og køres 4850 m3 sand på.

Selve broen kommer til at hvile på otte runde søjler, heraf fire midtersøjler og fire endesøjler, som brodækket kommer til at hvile på. Den 12 meter brede bro kommer, foruden vejbanerne, også til at rumme en dobbeltrettet cykelsti.

FAKTA

Bygherre
Favrskov Kommune

Rådgiver
Atkins

KONTAKT

Martin Andersen
Produktionschef, Arkil Bro & Beton

mnn@arkil.dk
30 69 95 45

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk