29. august 2023

Naturgenopretning gør å til fiskeparadis

Arkil er hovedentreprenør på et spændene projekt, som blandt andet skal ændre åens fald omkring et gammelt elværk.

Den 60 km lange Uggerby Å kunne være et sandt paradis for fisk som ørred og lampretter. Der er bare den udfordring, at den eksisterende fisketrappe ved det gamle elværk i Bindslev er så stejl, at fiskene ikke kan forcere den og komme videre op i de 211 km vandløb i Uggerby Å’s opland.

Det er Arkil godt i gang med at lave om på i et anlægsprojekt for Hjørring Kommune. Her udjævner vi åens fald, så fiskene kan svømme længere op i åen, og kanoer og kajakker kan komme sikkert forbi det færdige anlæg.

Det er dog ikke blot fisk og padlende to-benede, der skal tilgodeses med projektet. Det gamle Bindslev Elværk, der siden 1918 har produceret el ved vandkraft fra åen, skal også forsynes de næste mange år. Og lokalbefolkningen, som indtil i år yndede at opholde sig i de naturskønne omgivelser, skal fortsat kunne nyde godt af et rekreativt område, hvor de blandt andet kan høre vandet bruse.

”Der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed her, og vi oplever også, at de lokale er meget interesserede i, hvordan arbejdet skrider frem. Vi har nogle dygtige folk på opgaven, som gør deres bedste, så vi skal nok få det hele til at lykkes,” siger Lars Fischer, der er Arkils projektleder på opgaven.

Bagud fra start

Vejret er altid en faktor for anlægsarbejde. Det gælder i særdeleshed på et projekt som dette, hvor arbejdet foregår ved en stor, naturlig afvandingskanal. Det fik sjakket at mærke helt fra opstarten i marts, hvor første spadestik – bestående af en skovlfuld sne – blev taget i minus 15 grader.

De store mængder sne og efterfølgende regn gjorde, at vandstanden i åen i en periode var to meter over normalen. Det lagde en ekstra dimension på det udfordrende arbejde, der blandt andet omfatter en forlængelse af åløbet, så faldet kan jævnes ud.

Derfor var det afgørende at sænke vandstanden, og det lykkedes ved at udlægge 1000 kubikmeter sten som en bremse for vandet lidt længere oppe ad åløbet. Med den tørre forsommer lykkedes det sågar at indhente den tabte tid.

Hæver bund en meter

Som en foreløbig milepæl i projektet er vandet fra åen nu ledt ind i en nyetableret kanal, der løber parallelt med et stykke af åen. Dermed kan arbejdet med åens fald for alvor komme videre, og over en stor del af strækningen er der tale om at hæve bunden med omtrent en meter.

Det foregår ved at udlægge geonet i bunden, hvorefter grus og sten bliver lagt på – naturligvis efter kyndige anvisninger, så fiskeyngel får de bedst mulige forudsætninger.

”Det er på mange måder et virkelig spændende projekt at være med til, og selvom det er fedt nu og her, glæder jeg mig også til at komme tilbage og se det hele fungere i praksis på et senere tidspunkt,” siger Lars Fischer.

 

KONTAKT

LARS FISCHER JENSEN
Projektleder, Arkil Anlæg Silkeborg

TLF.: 20 75 49 67 
LAFJE@arkil.dk

FAKTA

Udjævning af fald i å med henblik på passage for fisk

Periode: Marts 2023 – oktober 2023

Bygherre: Hjørring Kommune

Omfang:

  • Etablering af langt stryg i stedet for fisketrappe
  • Udjævning af fald i 640 meter å
  • Etablering af kanal til sejlands i kano samt forsyning af Bindslev Gl. Elværk
  • Etablering af vandfaldstrappe til rekreativt formål
  • Håndtering af 92.000 ton jord
  • Udlægning af 20.000 ton sten samt 6.700 kvm geonet

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk