6. februar 2019

Mentorordning hjalp Mads gennem uddannelsen

Mads Bak er uddannet anlægsstruktør i Arkil

Trods udfordringer med ord- og talblindhed har Mads Bak fået god støtte til at gennemføre sin uddannelse som anlægsstruktør hos Arkil. En særlig mentorordning blev hovedingrediensen.

Mads Bak er uddannet anlægsstruktør i Arkils anlægsafdeling i Aarhus. Uddannelsen til anlægsstruktør varer 3½ år, men i de første par år havde Mads en noget rutinepræget elevtid, der ikke gav ham de nødvendige erfaringer og kompetencer.

”Jeg var ansat i en mindre entreprenørvirksomhed, hvor jeg mest fik lov til at hente og bringe værktøj til de andre ansatte. Jeg fik ikke den nødvendige erfaring med blandt andet kloak- og belægningsarbejde, som jeg lærte om, når jeg var på skolebænken,” fortæller Mads Bak.

Fast mentorordning
I Arkil får hver elev tilknyttet en personlig mentor i starten af deres uddannelse. Mentoren og eleven følger hinanden hele vejen gennem uddannelsesforløbet, så eleven altid har en mentor at gå til, når der opstår udfordringer og spørgsmål, der kan være svære at spørge andre kolleger om.

”I starten kunne det svært at spørge mine mere erfarne kolleger til råds. Indtil jeg lærte mine kolleger at kende – og også sidenhen – har det været en god hjælp at kunne spørge min mentor til råds om de ting, der fylder,” fortæller Mads Bak.

Formand Flemming Holm har været mentor for Mads under læretiden hos Arkil.

”Det har været en udfordring at få Mads op på det niveau, som han gerne skulle være efter et par års uddannelse. Heldigvis fik han gjort et godt stykke arbejde og nåede i mål med sin uddannelse,” siger Flemming Holm.

En fælles kultur
Arkils mentorordning skal medvirke til, at der sættes fokus på uddannelsen, og at der skabes et struktureret og godt samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen. Mentorordningen skal samtidig sikre, at der er fokus på eleven ude på arbejdspladsen, og skal give eleven en kontaktperson, som eleven er tryg ved og omgås i det daglige.

Mads Bak havde i sin elevtid en periode, hvor samarbejdet mellem en kollega ikke kørte så godt, hvorefter han tog fat i sin mentor.

”Jeg kunne ikke så godt sammen med min kollega, så jeg gik til min mentor og sagde, at det ikke fungerede. Normalt kan det jo være svært at tage sådan en snak direkte med ens kollega, men det at jeg havde min mentor at gå til var guld værd,” fortæller Mads Bak.

Mads Bak blev færdiguddannet anlægsstruktør i september 2018 og har siden været ansat i Arkils anlægsafdeling i Aarhus. Her ligger han nu store betonrør sammen med sin gravemester, mens han selv har en ny lærling med sig.

Hvis du er interesseret i en uddannelse hos Arkil, skal du søge elektronisk.

Du kan altid få flere nyttige informationer ved vores HR-assistent Tina Schougaard Nielsen +45 73 22 50 50.

Søg elevplads

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk