1. marts 2023

Meddelelse om resultat og koncernledelse


Fra venstre, Thomas Boe og Anders Blaavand

Arkil-koncernen udvider koncernledelsen efter tilfredsstillende resultat i 2022

Forventer et tilfredsstillende resultat for 2022
Regnskabet for 2022 er endnu ikke helt færdiggjort, men Arkil-koncern forventer samlet set et tilfredsstillende regnskab, hvor omsætningen forventes at lande lige under 4 mia. kr. imod 3,67 mia. kr. året før, og resultatet før skat lander i omegnen af 145 mio. kr. imod 111 mio. kr. året før, svarende til en resultatgrad på lidt over 3,5%. Koncernregnskabet forventes færdiggjort og offentliggjort ultimo marts måned.

Bestyrelsesformand i Arkil-koncernen Jesper Arkil udtaler:

”2022 var for os - lige som for de fleste andre - et specielt år at navigere i. Energipriser, råvaremangel, inflation og generel usikkerhed gjorde året uforudsigeligt, og vi er tilfredse med, at vi som koncern alligevel forventer at kunne nå vores målsætning om en overskudsgrad på minimum 3,5%. Særligt i udlandet, primært Tyskland og Irland, har aktivitet og resultater ligget på et højt niveau, hvilket bidrager til et samlet tilfredsstillende resultat.

Vi kan konstatere, at vi ved indgangen til 2023 har en høj ordrebeholdning, og vi ser gode budmuligheder i markedet, både hjemme og i udlandet. Den globale økonomiske usikkerhed har naturligvis vores opmærksomhed, men for øjeblikket fylder bl.a. adgangen til kompetent arbejdskraft mere end risikoen for pludselige fald i efterspørgslen, og især i Danmark skal der være fokus på at løfte indtjeningen i nogle forretningsområder."  

 

Koncernledelsen udvides med to personer
Samtidig meddeles det, at koncernledelsen i Arkil Holding A/S udvides. Økonomidirektør i Arkil A/S Anders Blaavand tiltræder rollen som Group CFO og får dermed også ansvaret for den samlede koncerns økonomifunktion. Derudover tiltræder Thomas Boe i en nyoprettet stilling i rollen som Group COO med det overordnede ansvar for koncernens drift og implementering af strategi.

Thomas Boe kommer fra en stilling som Kommunaldirektør i Kolding Kommune, hvor han var øverste chef for knap 6.500 medarbejdere. Koncernledelsen i Arkil-koncernen udgøres herefter af de to nyudnævnte direktører samt af Group CEO Jens Skjøt-Arkil og Jesper Arkil som aktiv bestyrelsesformand.

Group CEO Jens Skjøt-Arkil udtaler i den forbindelse:

"Med Anders Blaavand i rollen som Group CFO bygger vi videre på den indsigt og erfaring i virksomheden og branchen, som han har opbygget gennem 15 år, først i sin rolle som ekstern statsautoriseret revisor, og siden som økonomidirektør i den danske del af koncernen. Ud over at levere korrekt og fyldestgørende økonomiske rapportering, vil Anders Blaavand bl.a. have fokus på at udbygge den faktuelle rapportering af vores samfundsansvar og ESG i overensstemmelse med de kommende myndighedskrav på bæredygtighedsområdet. Vi ønsker også et fokus på at skabe reelle ændringer imod en mere bæredygtig fremtid, og derfor skal vores målinger og rapportering kunne understøtte dette.”  

Som Group COO vil Thomas Boe sætte yderligere kræfter ind på udviklingen af vores familievirksomhed. Vi har et behov for en bredt forankret koncernledelse, som kan bidrage til at gribe fremtidens muligheder og udvikle koncernen endnu længere. Dette er naturligvis økonomisk, organisatorisk og geografisk, men også inden for bl.a. samfundsansvar, bæredygtighed og værdiskabende samarbejdsmodeller er der mange udviklingsmuligheder, vi skal gribe.  De opgaver vil Thomas Boe sikre, at koncernen holder fokus på, og ikke mindst hans viden om, hvordan vores offentlige kunder ønsker at udvikle sig og erfaring med ledelse af komplekse og forgrenede organisationer, vil i den sammenhæng være en stor styrke, og vi glæder os til samarbejdet. Det vil være med til at sikre, at vi fortsat kan være en god, pålidelig og stærk samarbejdspartner, der leverer Kvalitet til Tiden”.


Tiltrædelserne finder sted fra 1. april 2023.

KONTAKT

Henvendelse vedr. denne meddelelse kan rettes til
direktionsassistent Gitte Holm
Tlf. 73225044

Om Thomas Boe
Thomas Boe er 50 år og kommer fra en stilling som Kommunaldirektør i Kolding Kommune i de seneste seks år. Før det har han været By- og Udviklingsdirektør i Kolding Kommune og Direktør for Teknik og Miljø i Billund Kommune. Thomas Boe er uddannet skov- og landskabsingeniør og har derudover en HD i Organisation og Ledelse samt uddannelser fra Harvard og Insead suppleret med relevant bestyrelsesuddannelse og -erfaring.

Om Anders Blaavand
Anders Blaavand er 38 år og Statsautoriseret Revisor. Han har været 14 år hos EY/KPMG, hvor han bl.a. var revisor for Arkil-koncernen, og siden 2019 har han været økonomidirektør i Arkil A/S.

Om Arkil
Arkil-koncernen er en entreprenørkoncern fra 1941, der i dag ejes af brødrene Jesper Arkil (48) og Jens Skjøt-Arkil (41), som er børnebørn af stifteren Ove Arkil. Begge er aktive i virksomhedens daglige ledelse. Koncernen beskæftiger ca. 2.000 ansatte i Danmark, Tyskland og Irland.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk