30. januar 2019

Langelandsbroen beskyttes med strøm

En metode, der kaldes katodisk beskyttelse, skal forhindre Langelandsbroen i at ruste op. Det er omdrejningspunktet i det projekt, vores brorenoveringsafdeling lige nu udfører for Vejdirektoratet.

Katodisk beskyttelse går, lidt forenklet sagt, ud på at sætte strøm til armeringen inde i broen. Strømmen sætter gang i en proces, der hindrer armeringen inde i betonen i at ruste. Katodisk beskyttelse stopper den igangværende korrosion og dermed nedbrydningen af betonkonstruktion på broen.

Katodisk beskyttelse anvendes i dag mange steder som en måde til at vedligeholde armerede betonkonstruktioner. Derfor forberedes mange armerede betonkonstruktioner i dag for installation af katodisk beskyttelse allerede under opførelsen. Det er dog ikke tilfældet på Langelandsbroen, hvor katodisk beskyttelse nu bliver anvendt som en reparationsmetode, der blandet andet betyder, at der skal bores ind til armeringen og etableres betonsprøjter på undersiden af broen.

Vejrforhold udfordrer broarbejdere
Udover at gøre klar til at sætte strøm til broen, skal der også foretages reparationer inde i brokasserne. Et arbejde vi også står for. 

”Arbejdet bliver dels udført fra hængestillads under broen, dels via adgangshuller fra brodragens side. Arbejdet medfører trafikale restriktioner på broen, når der arbejdes inde i brodrageren af hensyn til arbejdernes sikkerhed,” forklarer projektchef Kasper Knudsen, Broer og brorenovering. 

Inde i brokasserne og under vejbanen monteres såkaldte anodelister, som bringer elektriciteten rundt. Listerne får så et beskyttende lag sprøjtebeton uden på som foregår med en pumpe, der minder om en støvsuger.

På en typisk arbejdsdag er der alt fra ni til 19 medarbejdere.

”Vi er meget afhængig af vejrforholdene på broen. Vi arbejder 25 meter over havet og det blæser generelt meget i den højde. Samtidig kan vi ikke arbejde, hvis temperaturen er under fem grader af hensyn til betonen, der skal sprøjtes på, forklarer projektchef hos ”Broer og brorenovering,” Kasper Knudsen. 

Indsatsen er en del af den løbende vedligeholdelse af den 56 år gamle bro, og først og fremmest handler det om at forhindre, at jernet i betonen ruster.

De seneste 12 år har Arkil løbende lavet vedligeholdelsesprojekter på broen, og dette renoveringsprojekt forventes afsluttet ved udgangen af 2019.

FAKTA 

Bygherre 
Vejdirektoratet

Rådgiver
COWI, byggeledelse og tilsyn  

Desuden har Arkil Bro & Beton følgende underentreprenører tilknyttet: Krüger Aguarance til den katodiske beskyttelse, Trekantens Stilladser, Lasses El, Sjørup Smedje, Diamantboring og GN Højtryk.

KONTAKT 

Martin Andersen
Produktionschef, Broer og brorenovering

MNN@arkil.dk 
30 68 95 45

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk