12. maj 2022

Klimasikring i 5,5 meters dybde

 


De lineare gravekasser gør det muligt at arbejde uhindret i store dybder.

Der bliver gravet dybt i kuperede Broager, hvor syvende etape af byens kloakseparering byder på store rør og meget skiftende jordbundsforhold.

Byen er lille, men tallene er store.

Sådan forholder det sig i sønderjyske Broager, hvor Arkil udfører en etape af kloakseparering i byen. De kuperede forhold gør, at ledningerne mange steder skal ligge langt nede i jorden, og det stiller krav til materiellet.

”Det er det store grej, vi har med herude,” siger entrepriseleder Kristian Lauridsen.

Opgaven omfatter blandt andet etableringen af 1.150 meter ny regnvandshovedledning, der over en strækning på næsten 500 meter når op på 120 cm i diameter. Hvert enkelt betonelement vejer 5,5 ton, og nogle steder skal de helt ned i 5,5 meters dybde.

”Det har været en sjov udfordring nogle af de steder, hvor der ikke har været særlig meget plads,” siger Kristian Lauridsen.

Grundvandssænkning fra Arkil

Men det er ikke kun de store tal, der er med til at gøre opgaven til noget særligt. Også jordbundsforholdene er ud over det sædvanlige – inden for korte strækninger kan jordtypen variere fra stift ler til blødt silt.

Derfor har Arkils anlægsafdeling i Sønderborg allieret sig med Arkils jyske afdeling for grundvandssænkning, som var med til at planlægge arbejdet.

Hensynet til borgerne i Broager bliver prioriteret. Fx kører dumperne med nedsat læs, så der ryger mindst muligt jord af undervejs.

Nu kommer Grundvandssænkning forbi og sætter sugespidser efter behov, og ifølge Kristian Lauridsen fungerer det interne samarbejde glimrende.

”Det bliver meget løsningsorienteret, når alle ved, at pengene jo i sidste ende bliver taget fra den samme kasse. Så hvis vi ikke lige er klar, når de kommer fra Grundvandssænkning, går de i gang med at hjælpe os i stedet for at sidde i lastbilen og skrive ventetid på regningen, som det måske kan forekomme med en ekstern leverandør,” siger han.

Fylder ikke dumper

Når det er nødvendigt at grave offentlige veje op for at fuldføre et anlægsprojekt, vil det altid være til gene for borgerne. Og i en by så kuperet som Broager bliver trafikanterne i nogle perioder ledt ud på nogle relativt lange omveje på grund af vejnettets udformning.

Sådan er det også her. Gravearbejdet sker i perioder på en af byens hovedfærdselsårer, hvor borgere har deres daglige gang til skole, SFO og børnehave. Derfor bliver der gjort meget ud af at informere om anlægsarbejdet igennem Broager.dk og ved direkte kontakt til borgere og erhvervsdrivende.

”Vi sørger også for ikke at fylde dumperne helt op og samle op efter os, hvis vi alligevel taber noget under undervejs. Generelt gør vi, hvad vi kan for at holde områderne rene og ryddelige, og jeg synes bestemt, at de lokale tager det pænt,” siger Kristian Lauridsen.

Flere medlemmer af sjakket i Broager har tidligere arbejdet med klimasikring i andre byer. 

KONTAKT

Mikkel Bigum
Afdelingschef, Arkil Anlæg Sønderborg

TLF.: 25 59 81 38 
MKM@arkil.dk

FAKTA

Kloakseparering i Broager, 7. etape.

Periode: august 2021 - juni 2022

Bygherre: Sønderborg Forsyning

Omfang:

  • 1.150 meter spildevandshovedledning
  • 1.150 meter regnvandshovedledning – heraf ca. 500 meter i Ø1200 mm
  • 730 meter stikledning
  • 105 stikbrønde
  • 60 hovedbrønde
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk