CSR politik for Arkil koncernen


I Arkil tager vi ansvar og bidrager til det samfund, vi er en del af – uanset hvor vi opererer. Det gør vi blandt andet ved:

At tage vare på vores medarbejderes livsmuligheder
Arkil er en virksomhed, der beskæftiger en relativ stor andel personer uden særlige boglige eller faglige kvalifikationer. Arkil anerkender, at det er både i virksomhedens, medarbejdernes og samfundets interesse, at der tages ordentligt vare ikke mindst på denne gruppes muligheder for beskæftigelse, sundhed og god levestandard uanset social status, køn, race, religion med videre. Dette kan foranledige aktive initiativer til sikring af f.eks. mangfoldighed, efteruddannelse, forebyggelse af nedslidning, sikring af adgang til behandlingstilbud m.m.

At sikre ordentlige forhold og en sikker arbejdsplads til vores medarbejdere
Arkil vil ikke bidrage til social dumping og udnyttelse. Medarbejdere i Arkil har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, der overholder gældende overenskomst og lovgivning på området. Desuden skal sikkerheden på vores arbejdspladser være i top, og i Arkil overholder vi ikke blot arbejdsmiljølovgivningen - det er også vores erklærede mål at være en førende virksomhed, når det kommer til vores medarbejderes sikkerhed. 
 
At investere i de rigtige løsninger
Arkil ønsker i sit virke at forebygge forurening mest muligt ved at investere i energirigtige løsninger og fremme energi- og CO2-besparende initiativer i selskabets forskellige aktiviteter. Arkil afsøger derfor genanvendelsesmuligheder af f.eks. byggematerialer, forbrændingsslagge og asfalt i vores projekter og bidrager aktivt til håndtering af forureninger fra fortiden.
 
At være garant for samfundsansvar
Arkils kunder skal kunne have tillid til, at vi lever op til vores samfundsansvar i alle led, og vi vil derfor aktivt følge op på vores samarbejdspartnere og underentreprenører med henblik på at udbrede implementeringen af vores CSR-politik.

 

Denne CSR-politik er gældende for alle i hele Arkil koncernen, herunder også udenlandske datterselskaber.

Kontakt

Arkil A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

Gå til kontaktside

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk