10. juli 2023

Internt samarbejde om ny forbedret cykelsti

Der har været livlig aktiv med gule Arkil maskiner på Houvej i efteråret 2022 og her i foråret 2023.

Odder Kommune havde et ønske om at forbedre cykelstien mellem Odder og Hou til stor glæde for de mange cyklister på strækningen. Forbedringen indebar både ny asfaltbelægning, men også en udvidelse af cykelstien, hvor skillerabatten skulle inddrages. Dermed er cykelstien mere end fordoblet, fra 1,25 meter til nu 3,40 meters bredde.


Arkil Asfalt Hasselager har udført entreprisen i et internt samarbejde med flere af vores kollegaer.

”Vi har trukket på så mange interne kompetencer som muligt til opgaven,” fortæller Hans A. Muurholm, projektchef i Arkil Asfalt og fortsætter:

”Arkil Vejservice har høvlet øverste græs- og jordlag i skillerabatten med deres rabathøvl. Anlæg Aarhus har udjævnet rabatten og lagt knust asfalt for at bygge bunden, så asfaltafdelingen kunne udføre bærelag og slidlag. Og endeligt har Infra Group leveret infotavler og nye kantpæle.”

Afslutningsvis er der lagt en nubret rumlestribe markering ud til kantpælen for at opnå større trafiksikkerhed.Sommercykeltrafikken 
Når de sidste huller til montering af kantpæle er boret og de nye kantpæle monteret, er cykelstien i fuld funktion fra uge 28. Selvom der mangler en lille del i Hou by, sættes arbejdet for en stund på pause. Nu skal der nemlig gøres plads til de jernhest-glade borgere og feriegæster på cykelstien, som går hele vejen ned til færgeanlægget mod Samsø.

Efter sommerferien, når hovedparten af ferietrafikken på cykelstien er løjet af, vender asfaltafdelingen retur og afslutter projektet endeligt. 

 

KONTAKT

Hans A. Muurholm
Projektchef, Arkil Asfalt Hasselager

Tlf.: 20275155 
HXM@Arkil.dk

FAKTA

Udvidelse af cykelsti fra 1,25 meter til 3,40 meter, 9 km i begge retninger.

Bygherre: Odder Kommune 

Periode: Første etape: efterår 2022 og anden etape: forår 2023

Omfang: 

  • 20-40 cm af øverste græs- og jordlag i skillerabat fræst af.
  • 5-30 cm knust asfalt udlagt for at bygge bunden.
  • 10 cm GAB 0 bærelag udlagt i skillerabat.
  • 2 cm slidlag udlagt i hele den nye cykelstis bredde.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk