6. november 2020

Internt samarbejde bærer nyt projekt i Nordhavn

Arkils borerigge laver jordankre nordhavnen i København

Tværfaglighed og internt samarbejde er to centrale kodeord for det nyopstartede byggeprojekt, vi netop er gået i gang med på Nordhavn. Her skal vi etablere to store byggegruber for bygherren 5E. 

"Der er tale om ét samlet projekt med en projektchef, selv om vi er tre forskellige afdelinger med vidt forskellige kompetencer," forklarer projektchef Theis Nørskov.

En helhed gavner projektet

Det er ikke tilfældigt, at projektet udføres som et internt partneringprojekt mellem anlægsafdelingen i København, grundvandssænkning samt fundering.

"Hele grundtanken er nemlig, at projektet skal udføres ud fra "ét Arkil" tankegangen, hvor vi alle har fokus på at få projektet til at glide mest smidigt muligt, og beslutninger tages på vegne af projektet. I sidste ende skal vi tænke helheden ind i projektet, selv om det måske ikke for den enkelte afdeling i øjeblikket virker mest optimalt. Vi har brug for den enkelte afdelings specialviden for at kunne gennemføre sådanne projekter, derfor er tillid til vores samarbejde vigtigt," forklarer Theis Nørskov videre.

Smidigere forløb med intern partnering

Fordelene er, at man med den interne partneringtankegang kan få et ærligt samarbejde, hvor man undervejs er åbne om udfordringer, og at alle har fokus på at spille hinanden gode undervejs og udnytte ressourcerne mest optimalt.

"Samtidig får man rammesat nogle klare roller og meningen er også, at bygherren oplever fordelene ved, at der er én samlet indgang til projektledelsen," uddyber projektchefen, som sammen med en gruppe kolleger sidste år gennemførte en intern uddannelse for tværfaglige projektchefer, der netop skal kunne varetage en type projekter, som den ved Nordhavn. Det hele har gjort, at der nedefra i organisationen er større ønske om samarbejde på tværs, så det ikke længere kun er noget, der ønskes på topledelsesniveau. Udover projektcheferne søsatte Arkil for få år siden også et særlig ledelsmæssigt kompetenceløft af de formænd i Arkil, der skal være med på netop de fremtidige tværfaglige projekter. 

Vigtige erfaringer med byggegruber 

I projektet ved Nordhavn skal vi udføre to store byggegruber på sammenlagt 8.000 m2, som både involverer vores anlæg samt fundering, herunder ankerafdelingen samt grundvandssænkning. 

"Det er jo en grundlæggende samarbejdstankegang, som ikke kun skal gælde de helt store projekter, men som sagtens kan bruges også i mindre projekter, hvor vi spiller ind med vores forskellige kompetencer i Arkil. Forhåbentlig kan vi bruge nogle af erfaringerne herfra projektet i Nordhavn til fremtidige projekter til gavn for hele Arkil."  

Arkil udfører 2 byggegruber på nordhavnen i København

Kontakt

Theis Stenberg Nørskov
Projektchef

TSR@arkil.dk
Tlf. 40917630

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk