17. juni 2021

Forurenet ler bliver til stabilt terræn i Stockholm

FÅ LÆST NYHEDEN OP

Lerjorden er både slap og forurenet med tjære i Ropsten-området ved Stockholm, hvor et gammelt gasværk hidtil har nydt godt af den skønne beliggenhed ved vandet. Men som det ofte sker tæt på vand og by, er der et ønske om at opføre boliger på området.

Derfor er Arkil i gang med at bearbejde lerlaget, som er op til 12-13 meter dybt. Kontrakten kom i hus efter en test sidste år, og nu lyder opgaven på at omdanne 51.000 kbm ler til et renset og stabilt materiale, hvor veje og kloakering ikke sætter sig med tiden.

Metoden til at bearbejde den forurenede jord er udviklet i Arkil-regi og går under betegnelsen soil mixing. Den går kort fortalt ud på, at en specialkonstrueret mikser blander lerjorden op med en blanding af cement og persulfat. Persulfat klipper atomkæderne i tjæren, og cementen har to egenskaber: Den hjælper persulfaten med at trænge ud i leret, og den gør leret tilpas stabilt til, at det er forsvarligt at bygge på jorden.

- Vi kan gøre det her i ned til 20-25 meters dybde, så det er en metode, der kan vinde stort indpas, siger projektchef Kim R. Jensen.

God til tjære

Kim R. Jensen forklarer, at muligheden for at gå dybt i jorden gør metoden særligt velegnet til at komme tjæreforurening til livs. Det hænger sammen med, at tjære synker ned under grundvandet og derfor ofte ligger meget dybt.

- Sådan var det for eksempel ved det gamle Søllerød Gasværk ved Holte. Man troede, at der var styr på det, men drikkevandet blev ved med at være forurenet. Det fik vi heldigvis sat en stopper for, siger han.

Holte-projektet var første gang, at Arkils metode til soil mixing blev anvendt, og dengang var der tale om 2000 kbm jord.

I Stockholm kommer det til at kræve omtrent 4000 boringer at komme igennem de 51.000 kbm ler. Arealet udgør 14.000 kvm, og projektet forventes at vare et halvt års tid.

Læs mere om Holte-projektet her.

 

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Projektchef

KRJ@ARKIL.DK
Tlf.: 40 41 67 97

 

Opgave: Oprensning og stabilisering af 51.000 kbm jord fordelt over 14.000 kvm.

Sted: Ropsten nær Stockholm, Sverige

Tidshorisont: Omtrent 6 mdr.

Bygherre: Peab Anlägning AB

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk