20. januar 2021

Forurenet grund gøres klar til nyt boligområde i Køge Kyst

Spunsarbejde udføres for Køge Kyst A/S ifm byggegrube

Få læst nyheden op

Vi færdes efterhånden hjemmevant på Køges Søndre Havn og i Køge midtby, hvor vi de seneste syv år har løst flere store projekter for Køge Kyst P/S. Og nu er vi atter i gang - denne gang med oprensning af en forurenet grund tæt på Søndre Havn ved Køge Bugt, der skal gøres klar til byggeri. Projektet løses som et internt partneringprojekt, hvor både fundering, miljøteknik og anlæg arbejder tæt sammen.

I området, hvor vores medarbejdere skal arbejde de kommende måneder, lå indtil for ganske få år siden en kemikaliefabrik, lige som der på området tidligere har ligget et oliedepot. Lækager fra utætte rørledninger og lagertanke er gennem årene sivet ned i undergrunden. Og det stiller store krav til sikkerheden for blandt andet medarbejderne i Miljøteknik, fortæller sektionschef Steffen B. Larsen.

Fokus på vandkvaliteten

"Vores andel er, foruden selve grundvandssænkningen og grundvandsrensningen, omfattende miljøteknisk sparring.

Dele af jorden og grundvandet er svært forurenet, hvilket stiller store (og skrappe) krav til at vores medarbejdere har de rigtige værnemidler, så vi ikke går på kompromis med arbejdsmiljøet," understreger han. 

"Projektet har også fokus på vandkvaliteten af det oppumpede grundvand, som efter rensning skal udledes i Køge Havn. Rensningsanlægget vil omfatte både buffertanke for neutralisering/opblanding af oppumpet grundvand, samt olieudskilning, bundfældning, sandfiltrering og måske op til 4-dobbelt kulfiltrering. Grundvandssænkningsanlægget skal være driftsklart, så snart det sidste spunsjern i byggegruben er sat."

Støjskærm og hovedspunsgrube

Også hos fundering har det forurenede område et særligt fokus ikke mindst på grund af sikkerheden, og det betyder, at man har valgt at gribe opgaven lidt anderledes an.

"Spunsgruben skal forankres, og vi har på denne sag valgt at bruge ankerspuns fremfor traditionelle jordankre. På den måde vil vi sikre, at vi ikke skal til at bore ned i den forurenede jord, som er i området," forklarer afdelingschef i Fundering, Thomas Enslev om arbejdet med byggegruben.

"For at kunne udføre spunsgruben har vi valgt at lave en støjskærm, som kan afskærme for støjen ud mod naboerne. Støjskærmen strækker sig over 75 meter og stikker 12 meter op i luften. Den består af 18 meter lange spunsjern, som alle presses i jorden med vores Hydropressesystem, som er monteret på vores multifunktionsmaskine RTG22S. Når støjvæggen er etableret kan vi gå i gang med hovedspunsgruben, som bliver vibreret i jorden," forklarer Thomas Enslev om processen. 

Hovedspunsen består af en 510 meter lang spunsvæg, som skal ned og afskære grundvandet i et dybereliggende lerlag, for at sikre en mere kontrolleret grundvandssænkning af gruben.

Forurenet jord flyttes

I det hele taget er der fokus på sikkerhed, når der skal arbejdes i og ved en forurenet grund. Og der passes på medarbejderne med ekstra værnemidler og masker, når der skal udgraves og bortkøres jord i byggegruben. Når byggegruben står færdig, skal der indbygges jord om byggegruben og genindbygges jord, når kælderen er etableret.

Anlæg står for opbrydning af fundamenter og konstruktioner på og i jorden samt udgravningen og bortkørslen af jorden i byggegruben.

 

 

KONTAKT

Erik Mathiesen
Afdelingschef

ERM@arkil.dk
Tlf. 23734078

Kort om Køge Kyst projekter 

Køge Kyst valgte i 2013 Arkil som udførende entreprenør, da en 1000 meter lang vej ved Køge Station skulle flyttes. For at give plads til byggerier af rådhus og P-hus, skulle Ivar Huitfeldts Vej flyttes ca.10 meter mod øst.

Dette var første gang Arkil blev involveret i Køge Kysts storstilede ombygning af bymidten.

Projektet Køge Kyst breder sig over 24 hektar mellem byens historiske bymidte og Køge Bugt.

I hele projektets levetid skal der efter planen etableres ca. 300.000 etagekvadratmeter byggeri fordelt på boliger, erhverv, detailhandel og kultur.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk