26. januar 2022

Flere afdelinger sammen om kloakprojekt i Løjt Kirkeby

Et godt samarbejde på tværs af Arkil-afdelinger har bidraget til at få projektet godt i mål.

I næsten to år har medarbejdere med Arkils logo på ryggen har været en fast del af gadebilledet i sønderjyske Løjt Kirkeby. Gade for gade er blevet brækket op, kloaknettet er blevet renoveret, og gade for gade er der blevet lukket pænt af med asfalt og brolægning.

I Arkils sønderjyske anlægsafdeling kan man nu se tilbage på en stor opgave, som ikke mindst har skilt sig ud ved at byde på flere tværfaglige discipliner.

Det gælder for eksempel en episode, hvor den planlagte måde at etablere gravekasser på viste sig at skabe for store vibrationer i de fine, gamle huse i bymidten. Dagen efter stod tre mand fra Arkil Fundering parat til at støbe sekantpæle nænsomt ned i otte meters dybde, og få dage senere kunne arbejdet fortsætte.

For entrepriseleder Mike Boulund Bech var det første gang, han tilkaldte den form for forstærkninger internt.

”Det giver et billede af, hvad Arkil kan som virksomhed, når man ser, at man kan løse den slags udfordringer internt. Det var hurtig udrykning og professionel håndtering, og så var der bare en fælles interesse i at løse problemet,” siger han begejstret.

Arkils funderingsafdeling rykkede hurtigt ud, da der var brug for en nænsom stabilisering af undergrunden.

Videre til næste opgave

Undervejs i løbet af projektet er der opstået en del tillægsarbejder, og ved vejs ende er der blevet etableret omtrent 4.300 meter hovedledning med en diameter på op til 1200 mm. De mange meter rør skulle lægges i 1,5-4,5 meters dybde, hvilket gav et par udfordringer med grundvandet. Igen blev der trukket på interne ressourcer i form af Arkil Grundvandssænkning, som gjorde det muligt at fortsætte arbejdet tørskoet.

150 meter kloakledning er desuden blevet strømpeforet af specialisterne i Arkils Stürup-afdeling i Esbjerg, og endelig har Arkil Asfalt stået for at genetablere belægningen på mange af Løjt Kirkebys gader.

Nu er projektet imidlertid ved at være ved vejs ende. Endnu mangler lidt brolæggerarbejde, asfaltering af en vej og anlægningen af et fortov, men i løbet af en måneds tid skulle det være på plads. For flere af medarbejderne vil arbejdspladsen derefter blive i Skærbæk, hvor de vil blive koblet på et stort kloaksepareringsprojekt.

KONTAKT

Mikkel Bigum
Afdelingschef, Anlæg Sønderborg

TLF.: 25 59 81 38 
mkm@arkil.dk

FAKTA

Kloakseparering i Løjt Kirkeby

Tidshorisont: marts 2020 - februar 2022

Bygherre: Arwos

Omfang:

  • 4300 meter hovedledning i Ø200-Ø1200
  • 1200 meter stikledning
  • 500 meter styret boring
  • Ca. 120 vejbrønde
  • 3500 meter kantsten + fortov
  • 320 meter fjernvarmeledning
  • 350 meter vandledning
  • 75 meter sekantpæle
  • 14.000 kbm regnvandsbassin etableret
  • 32.000 kbm jord flyttet eller bortkørt
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk