7. januar 2022

Fjernvarmerør i genbrugsplast ved stor gaskonvertering

I Løsning lægger vi fjernvarmerør med kapper af genbrugsplast som led i et større gaskonverteringsprojekt.

Fjernvarmerør i genbrugsplast - fremtidens fjernvarme

Det er svært at se det, hvis man ikke lige ved det. Men ikke desto mindre er kapperne på de flere kilometer fjernvarmerør, som i denne tid kommer i jorden ved Løsning i Østjylland, lavet af genanvendt plast.

”Vi var spændte på, hvordan det ville være at arbejde med. Om rørene for eksempel ville være mere eller mindre fleksible end de konventionelle rør, eller om de ville være anderledes at svejse sammen. Men vi mærker vitterligt ingen forskel i arbejdet,” siger Henrik Skafte, entrepriseleder i Arkil.

Fjernvarmerørene kommer fra den danske producent Logstor. Her er de genanvendte kapper produceret af granulat fra kilder fremstillet af PE80 eller PE100 – det kan for eksempel være udtjente vandrør af tilstrækkelig høj kvalitet eller udtjente fjernvarmerør, hvor stål, skum og kapper er blevet separeret. Herefter bliver de gamle plastikmaterialer renset og granuleret, inden de bliver lavet til nye kapper.

Fjernvarme udføres med rør lavet af genbrugsplast

Ved det konkrete projekt reducerer kapperne af genanvendt plast CO2-udledningen med 55 ton.

Travlt år i vente

Entreprisen ved Løsning er en del af et politisk besluttet gaskonverteringsprojekt med Løsning Fjernvarme som bygherre. Her lægger vi 1700 meter transmissionsledning, 7000 meter hovedledning og etablerer over 100 stik frem mod udgangen af 2022, og ser man bort fra de genanvendte plastikkapper, er projektet langt fra enestående i Arkil-regi.

Ved indgangen til året ligger Arkils ordrebeholdning for fjernvarmeprojekter højere end nogensinde før.

”Vi er glade for, at så mange vælger at betro os opgaverne,” siger Torben Strandby Andersen, direktør i Anlægsdivision Jylland Syd.

Han forklarer, at fordi anlægsarbejdet ofte foregår i bynære områder, er et begreb som ordentlighed – en af Arkils kerneværdier – en del af årsagen til, at kunderne igen og igen vælger Arkil til at anlægge fjernvarme.

”Når man arbejder ude i villakvartererne, er det per definition et indgreb i borgernes hverdag. Derfor gør vi meget ud af at informere om det forestående arbejde, ligesom vi er særligt opmærksomme på at holde pladserne rene og ryddelige, så generne bliver så små som muligt,” siger han.

Entreprenør Arkil udfører fjernvarme for Løsning Fjernvarme.

KONTAKT

Torben Strandby Andersen
Divisionsdirektør, Anlæg, Jylland Syd

TLF.: 23 73 45 69 
tsa@arkil.dk

FAKTA

Anlæg af fjernvarme i Stjernevejskvarteret ved Løsning.

Rør fra Logstor med kapper fremstillet af 100 pct. genanvendt plast (PE80 eller PE100).

Tidshorisont: Oktober 2021 – ultimo 2022

Bygherre: Løsning Fjernvarme

Omfang:

  • 1700 meter transmissionsledning
  • 7000 meter hovedledning
  • 1200 meter stikledning (minimum 116 stik)

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk