13. marts 2023

Fjernvarmen ligger dybt i Lyngby

Efter 155 prøvegravninger er vi nu godt i gang med at lægge næsten fem km fjernvarmerør i den nordsjællandske jord. Formålet er at forsyne Virum og Sorgenfri med fjernvarme fra Vestforbrænding.

 

Det er altid spændende at se, hvad der gemmer sig under overfladen. Sådan var det også i Lyngby og Virum, hvor Arkil forud for et fjernvarmeprojekt til næsten 50 mio. kroner skulle foretage 155 prøvegravninger for at se, om de eksisterende ledninger til bl.a. vand, el og fibernet nu også ligger, hvor man regnede med.

Det er sjældent tilfældet, og det var det da heller ikke i Lyngby. Derfor måtte projekteringen justeres, ligesom det var nødvendigt at udarbejde en ny længdeprofil – dvs. en horisontal kortlægning af anlægsarbejdet – før det egentlige arbejde med at lægge hovedledninger i Lyngby Hovedgade kunne begynde.


De mange ”soldater” på tværs af udgravningen er med til at gøre det sikkert for medarbejderne at færdes i dybden.

Men nu er vi i gang. Dermed nærmer fjernvarmen sig roligt, men sikkert aftagere i Virum og Sorgenfri i takt med, at de store twin-rør med en diameter på 800 mm begynder at indfinde sig på bunden af udgravningen. Oprindeligt var det planen at lægge dem i en dybde på 170 cm, men for at komme ned under de eksisterende ledninger, der løber på tværs under vejen, kommer fjernvarmen nu til at løbe 230-250 cm under asfalten.

”Det er intet problem, men det tager selvfølgelig lidt længere tid. For det første er der jo mere jord, der skal flyttes og fyldes på igen, men den ekstra dybde kræver også større sikkerhedsforanstaltninger,” siger Arkils projektchef Alex Ballin.

De mange ”soldater” på tværs af udgravningen er med til at gøre det sikkert for medarbejderne at færdes i dybden.
Omtrent 10 medarbejdere arbejder for tiden på at føre fjernvarme under Lyngby Hovedgade. Når projektet er på sit højeste, vil op mod 20 anlægsarbejdere være beskæftigede projektet. Dertil kommer smede.

Han forklarer, at hvor det oprindeligt var planen at sikre udgravningerne mod sammenstyrtning ved hjælp af træplader og stivere, er det nu nødvendigt at bruge jernplader og gravekasser i stedet, så medarbejderne kan færdes sikkert på udgravningens bund.

”Sikkerheden kommer først, sådan skal det jo være. Alt det andet er bare udfordringer, som vi løser i samarbejde med bygherre og rådgiver,” siger Alex Ballin.

Når projektet er afsluttet i løbet af foråret 2024, vil 2.200 meter hovedledning være kommet i jorden under Lyngby Hovedgade og Kongevejen. Det samme gælder mindre ledninger med en samlet længde på ca. 2.500 meter, der blandt andet kommer til at forsyne en række industri- og kontorbygninger med fjernvarme fra Vestforbrænding.

 

KONTAKT

PETER KJÆR NØRSKOV CHRISTENSEN
Afdelingschef, Arkil Anlæg København

TLF.: 61 83 06 07 
PKNCH@arkil.dk

FAKTA

Udvidelse af fjernvarmenettet fra Lyngby til Virum og Sorgenfri.

Bygherre: Vestforbrænding

Periode: September 2022 – foråret 2024

Omfang:

  • 155 prøvegravninger for kortlægning af eksisterende ledninger.
  • 2.200 meter ø800 mm twin-rør.
  • Ca. 2.500 meter mindre rør samt stikledninger til kontor og industri.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk