26. oktober 2023

Fjernvarme: 580 meter forhindringsløb

Udfordringerne ligger på kryds og tværs i tracéet, hvor Arkil udskifter gamle fjernvarmerør med nye rør i Ø900 mm. ”Det ka’ vi li’,” siger entrepriseleder.

 


Når gamle sektioner af fjernvarmeledninger bliver skiftet ud med nye, sker det i tidsrummet 7-17, så borgerne ikke går frysende i seng.

 

Der er vandrør. Der er fiberkabler. Der er elkabler på både 10 og 60 kV. Der er blød jord med masser af grundvand, som ikke må afledes, men skal pumpes tilbage lokalt. Og den an­den dag stødte gravemaskinen også på et Ø700 mm kloakrør med vand i, som ikke fremgik af ledningsoptegnelserne.

”Og der skal jeg altså lige have nogen til at nikke, inden vi lukker det,” siger Kenneth Sørensen, entrepriseleder i Anlæg Randers, da vi møder ham en solbeskinnet dag i september.

For Kenneth er de uforudsete udfordringer i tracéet en fornøjelse. Også selv­om der stadig ikke er kommet et eneste fjernvarmerør i jorden her fem uger inde i projektet.

”Ja, lige nu står vi lidt i stampe. Men jeg har møde med ledningsejerne i eftermiddag, og flere af dem kender jeg fra gamle dage. Så mon ikke vi finder en løsning,” siger Kenneth.

Skal længere ned

Det er helt normalt, at der dukker mange forskellige uventede ledninger op, når man graver i jorden inden for byzonen. Når det er en særlig udfordring her, hænger det sammen med opgavens karakter. For som det fremgår af billederne, ligger der allerede fjernvarmeledninger i jorden.


Flere steder er de gamle fjernvarme­ledninger fastgjort med beton i rigelige mængder. De såkaldte fastspændinger vejer 15-20 ton, så nu må de løftes op med en kranbil.

Efterhånden som boligkvartererne i Risskov er blevet bygget ud, kniber det dog med kapaciteten i de gamle ledninger, der har en diameter på 500 mm. Derfor skal de gamle fjernvarmeledninger erstattes med nye ledninger, som har en diameter på 900 mm.

Men for at de nye rør ikke kommer til at ligge helt oppe under asfalten, skal de ligge dybere i jorden end de gamle. Derfor er det nødvendigt at flytte stort set alle de andre ledninger og kab­ler, der lige nu fylder godt op i tracéet.


Mohamad og Lasse holder et vågent øje med, om der dukker nye udfordringer op.

Er bare sjovere

For hver meter udgravning har Arkil Fundering sat to 10-12 meter lange HEB-bjælker. Sjakket fra Anlæg Randers presser køreplader ned imellem HEB-bjælkerne, og så er udgravningen sikret. Der er dog ikke sat bjælker i hele den 580 meter lange udgravning, for planen var at flytte jernbjælkerne løbende, efterhånden som de nye fjernvarmerør kommer i, og udgravnin­gen kan lukkes.

”Jeg har til 20 meter mere, så er det slut. Og sådan nogle bjælker er altså ikke helt billige, så jeg vil da gerne snart have nogle rør i,” siger Kenneth, der trods alt stadig har et smil på læben.

Du virker nærmest begejstret over alle de her udfordringer – hvordan kan det være?

”Jamen jeg kan bare godt lide det. Jeg kan da også godt finde ud af at lave en helt al­mindelig fjernvarmeopgave med små stik på en villavej, men jeg synes bare, at det her er sjovere.”


Kenneth Sørensen har været entrepriseleder i Anlæg Randers siden 2018.

KONTAKT

Kenneth Sørensen
Entrepriseleder, Arkil Anlæg Randers

TLF.: 20 20 62 65 
KES@arkil.dk

FAKTA

Udskiftning af transmissionsledninger i villakvarter (Risskov)

Periode: August 2023 – februar 2024

Bygherre: Kredsløb

Omfang:

  • 2 x 580 meter Ø500 mm transmissionsledning udskiftes med nye i Ø900 mm.
  • 1.160 sætninger af 10-12 meter lange HEB-bjælker til københavnerspuns.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk