5. juli 2019

Et vandrensningsanlæg i verdensklasse

I Skanderborg bygger vi lige nu et state-of-the-art rensningsanlæg. ​

Arkil er lige nu i gang ved AquaGlobe i Skanderborg, hvor Skanderborg Forsyning bygger et state of the art vandrensningsanlæg.

Dermed bliver byen hjem for et Densadeg XRC, der skal sikre et rent miljø i og omkring Svanesø. Helt konkret skal anlægget skåne miljøet for den fosfor, der ellers udledes ved overløb fra renseanlægget under mere ekstreme vejrforhold så som skybrud.

Totalentreprisen for at danne rammerne for det nye Densadeg-system vandt Arkil A/S tilbage i 2018 og gik i gang i begyndelsen af 2019.
Arbejdet startede allerede i februar med en omfattende udgravning. Dernæst pæleraming og grundvandssænkning, før Bro og Beton kunne gå i gang med selve den vandtætte konstruktion, hvor det nye Densadeg-system skal installeres. 

Nu venter en omfattende røromlægning, som løber frem til september 2019.

 

 

 

 

  

KONTAKT 

Lars Eriksen
Projektchef, Arkil Anlæg

le@arkil.dk
4019 5561

 

FAKTA

Det er første gang, at Densadeg-anlægget installeres i en "XRC” (Extreme Rate Clarifier) - version.
Anlægget kan reducere mængden af fosfor i vandet med 90 procent.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk