Pæleramning på byggemodning

650 betonpæle på op til 41 meter i længden markerer begyndelsen på flere nye boligkomplekser ned til vandkanten i Nørresundby.

Pæleramningsarbejdet, som vi har udført for bygherren A. Enggaard og PFA Pension, markerer starten på en helt ny bydel, der, når det engang står færdigt, skal huse en ny bydel med boliger, skole, dagligvarebutikker og idrætsanlæg. I den konkrete etape skal der opføres 150 ejerboliger.

Facts

Projektperiode
2020
Bygherre
A. Enggaard og PFA Pension
Kontraktsum
10 mio. kr.

Blød bund udfordrer

Men beliggenheden næsten i vandkanten af Limfjorden giver udfordringer i forhold til funderingen.

En prøveramning i december 2019, og efterfølgende PDA-målinger viser, hvor meget pælene kan bære. Pælene er rammet op til 40 meter ned i undergrunden, fordi jorden er meget blød. Det er først 40 meter nede, vi rammer bæredygtige lag, og så skal pælene lige sætte sig, inden de opnår den nødvendige bæreevne.

Pælene er mellem 35-41 meter, og der skal frem til juli rammes 650 styk på matriklen, der skal huse et større boligkompleks, når det står færdigt. Det er første etape af i alt fire boligblokke/boligkarreer, der skal opføres.

Helt ny bydel ved Stigsborg Brygge

Pæleramningen af de 650 pæle er et led i opstarten af et stort byplanlægningsprojekt – der skal omdanne hele Stigsborg Brygge til et helt nyt boligkvarter med skoler, dagligvarebutikker, fritidsanlæg mm. 

Stigsborg Havnefront er et af Danmarks største udviklingsprojekter og en helt ny bydel i Aalborg. Området er på 54 hektar og strækker sig fra Limfjordsbroen i vest, Nørresundby i nord.

Udviklingen af Stigsborg Havnefront forventes at vare 25-30 år og resultere i 4.000 boliger på samlet set 400.000 etagemeter til 7.500 indbyggere.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk