BSM IN-SITU PÅ FREDERIKSHAVNMOTORVEJEN

For Vejdirektoratet udførte vi i år 2020 ca. 16.000 m2 nyt bærelag på E45 nordjyske motorvej ved Hjallerup. Entreprisen lød på 2 km motorvej bestående af et nødspor og to hovedspor. Før udførelsen gik i gang, var vores teknikere og vejingeniører ude på strækningen for at tage borekerner og lave de forudgående undersøgelser for at finde den rette løsning til strækningen. De to hovedspor samt nødspor blev behandlet med BSM in-situ i 15 cm dybde og et nødspor behandlet i 12 cm dybde. Efterfølgende blev der udlagt 5 cm ABB og 3 cm SMA slidlag. 

BSM KAN ANVENDES PÅ MOTORVEJE

Motorveje med revner og krakeleringer kan repareres med:

  • BSM-produktion af eksisterende belægning i en bredde fra 2,3 m til 3,8 m i op til 18 cm tykkelse
  • Udlægning og komprimering af BSM in-situ
  • Nyt slidlag og ABB på BSM bærelaget

VEJDIREKTORATET OM BSM – MILJØVENLIG GENBRUGSASFALT

I forbindelse med udførelsen af BSM in-situ har Vejdirektoratet udsendt følgende pressemeddelelse med udtalelser fra transportminister Benny Engelbrecht.

Læs pressemeddelelse

DOKUMENTATION

Teknologisk Institut har for Vejdirektoratet udtaget laboratorieprøver af BSM in-situ materialet, og kørt materialet igennem et prøvningsprogram.

Resultatet i rapporten fortæller, at den opnåede sporkøring på blot 0,6 mm efter 10.000 dobbeltpassager ved 45°C er knap synlig. Den opnåede sporkøringsmodstand må karakteriseres som værende usædvanlig god – bedre end typisk set for selv meget stabile typer af varmblandet asfalt.

BSM in-situ på motorvej M80, Hjallerup

BSM proces

Vil du vide mere om genanvendeligt asfalt og høre, hvordan vi med BSM kan hjælpe dig med at reparere veje med omtanke på jordens ressourcer?

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk