Termisk oprensning i Videbæk

Arkil har for Region Midtjylland udført en termisk oprensning med damp på en industrigrund i Videbæk, der var forurenet med klorerede opløsningsmidler (primært TCE).

Facts

Projektperiode
2022-2023
Bygherre
Region Midtjylland
Kontraktsum
8 mio. kroner

3700 kbm forurenet jord

Oprensningen havde til formål at beskytte drikkevandsindvindingen i området. Indledningsvist udførte Arkil 20 boringer med Sonic-borerig for at afgrænse forureningen, som viste sig at omfatte 3.700 kbm forurenet jord.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjernet med vanddamp til oprensning

Forureningen blev fjernet ved at pumpe vanddamp ned i jorden, hvorved forureningen blev kogt væk.

De opsamlede forureningsgasser blev via et netværk af rør ledt til et behandlingsanlæg, hvor dampene blev opsamlet på filtre af aktivt kul.

Selve oprensningen varede seks uger. Herefter viste kontrolprøver af jorden, at forureningen var fjernet.

Meget anvendelig metode til oprensning

Termisk oprensning med damp er en særdeles brugbar metode til at fjerne flygtig forurening, eksempelvis klorerede opløsningsmidler, i sandjord eller andre højpermeable aflejringer.

Metoden kan også benyttes under grundvandsspejlet. Arkil har udført fem større projekter med termisk oprensning med damp. I den forbindelse har vi renset mere end 100.000 tons jord for klorerede opløsningsmidler.

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

 

Kim R. Jensen
Produktionschef

Tlf.: + 45 4041 6797
Mail.: krj@arkil.dk

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk