Renovering af spildevandsbassin i Værløse

Arkil Fundering, Arkil Miljøteknik og Arkil Anlæg har levetidsforlænget bassinbund og bassinsider i spildevandsbassin U1 på Ballerupvej i Værløse ved hjælp af spunsjern og cementstabilisering.

Facts

Projektperiode
2017
Bygherre
Novafos
Kontraktsum
7 mio. kroner

Sætningsskader skulle til livs

Opgaven består i at gennemrenovere spildevandsbassin U1 på Ballerupvej i Værløse. Arkil eliminerede sætningsskader i et spildevandsbassin, hvor der er 11 meter til fast bund. 

Nyere metode tætnede spildevandsbassinet

Den bløde underbund og grusbærelaget bliver i dette projekt stabiliseret med metoden cementstabilisering, hvor en cementslorry blandes i det eksisterende underlag, hvorefter det hærder til en tæt bærende overflade. En nyere metode, Arkil bruger i andre projekter – første gang i 2012 i forbindelse med en større renoveringsopgave på Kolding Havn.

En flersidet opgave

Renoveringen af spildevandsbassinet omfatter, udover cementstabiliseringen, opgravning af den gamle bassinbund, fjernelse af en balk, der tidligere adskilte bassinet i to dele, etablering af ny bund samt spunsning og justering af jordvolde langs bassinets vest- og sydsider.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk