Nytænkning indenfor grundvandssænkning

Arkil har etableret en 4,1 kilometer lang spildevandsledning ved Hvidovre.

Den nye spildevandsledning skal opsamle spildevand fra de eksisterende kloakledninger i boligområdet langs Damhusåen mellem Holbæk Motorvej og Gl. Køge landevej. 

Facts

Projektperiode
2013-2016
Bygherre
Hofor Spildevand Hvidovre A/S
Kontraktsum
245,9 mio. kroner

Klimasikring med tunnelering

Det underjordiske regnvandsbassin kan rumme godt 15.000 m3 vand. Hensigten er, at al regnvand hurtigt kan opmagasineres, således at husene i området undgår fremtidige oversvømmelser i forbindelse med skybrud, lige som man undgår overløb til Damhusåen af blandet regn og spildevand.

Kontrakten omfatter 3,1 kilometer tunnelleret ledning og en kilometer ledning (ø2000) i åben udgravning. Derudover omfatter kontrakten opførelse af 19 betonbygværker langs strækningen - alle etableret i 8-10 meter dybe byggegruber, omgivet af sekantpæle, der er nedboret og udstøbt til 12 meter under terræn.

Grundvandssænkning

Arkil Miljøteknik har varetaget al nødvendig grundvandssænkning og reinfiltration af det oppumpede grundvand. Dette indbefattede blandt andet etablering af mere end 200 boringer langs strækningen samt etablering af 5,3 kilometer stålrør i 4-5 meters højde fastgjort til specialdesignede stålmaster og mastefundamenter.

Udført af

Arkil Anlæg

Arkil Grundvandssækning

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk