Grundvandssænkning på Islands brygge

I forbindelse med opførelsen af etageejendomme, hver med en to etagers underjordisk p-kælder beliggende langs havnekajen på Islands Brygge, udførte Arkil håndtering af indtrængende vand fra havnen og for at undgå bundbrud. Da der var forurenede ejendomme i nærheden, blev der desuden udført omfattende vandbehandling af det oppumpede vand on-site.

Facts

Projektperiode
2019-2021
Bygherre
Condor Islands Brygge P/S
Kontraktsum
20,5 mio. kr.

Grundvandssænkning med filterboringer og vakuumpumper

Med pumpebestykkede filterboringer aflastes vandtrykket fra kalken, og det oppumpede vand tilsluttes samleledninger, der føres op i en iltningscontainer. Herfra pumpes vandet til et vandbehandlingsanlæg bestående af tre parallelle kolonner, hver bestående af et tryk-sandfilter og to tryk-kulfiltre.

Kombination af sænkningsmetoder

På grund af de omkringliggende forurenede ejendomme reinfiltreres det oppumpede vand til reinfiltrationsboringer placeret uden for byggefeltet, så man sikrer, at det naturlige vandspejl uden for byggefeltet opretholdes ved løbende regulering af flow og tryk i reinfiltrationsanlægget. Det overskydende rensede vand udledes til Københavns Havn.

Ved etableringen af havnekajen fjernede man oprindeligt det naturlige tætte lerlag, og i stedet erstattede man det med fyldjord og sand. Derfor har det været nødvendigt at etablere vacuumanlæg med sugespidser langs spunsvæggen ud til kajen. På den måde sikres det at tørholde byggegruben tæt på kajen, selv med meget permeable jordforhold. Dette vand gennemgår en ekstra sedimentationsproces, inden det renses gennem vandbehandlingsanlægget.

Løsningsorienteret projektarbejde

Komplekse jordbundsforhold og trange byggepladsforhold er med til at give ekstra udfordringer i projektet. Sådanne udfordringer er løst ved tæt dialog med rådgiver, samt ved en generel løsningsorienteret tilgang til grundvandsprojektets udførelse. 

Læs mere om grundvandssænkning

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk