Sallingsundbroen får ny belægning

Vi står for renoveringen af en af Limfjordens broer og hovedfærdselsårer, Sallingsundbroen.

Broen skal have ny fugtisolering, ny belægning på kørebaner og cykelsti og fortove, og renoveringen omfatter også nye dilatationsfuger, nyt autoværn og vindskærm foruden betonreparationer.

Facts

Projektperiode
2020-2022
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
N/A

Broen er i drift, mens der arbejdes

Mens renoveringen er i gang kan både biler, cyklister og gående fortsat passere broen. Arbejdet er planlagt, så trafikken kan afvikles med få begrænsninger, mens der arbejdes på broen.

Den eksisterende asfalt skal udskiftes med ny membran og asfaltlag, fortorvet skal brydes op og udskiftes med nyt beton. Ni brofuger skal udskiftes og derudover skal autoværn og gelænder udskiftes.

Renovering af broer er særligt udfordrende, for ofte er broerne den eneste transportmulighed mellem to lokaliteter, så det er vigtigt, at trafikken kan afvikles, mens der arbejdes.

Et arbejde i flere etaper

I 2020 arbejdes der i broens østlige side, næste år rykker vi over i den vestlige side, og i 2022 vil vi så arbejde i midten af broen, så det i hele perioden er muligt at passere broen, mens arbejdet foregår.

Vejdirektoratet har tilstræbt, at trafikanterne generes mindst muligt. For den kørende trafik vil der således kun være begrænsninger i form af smallere kørebaner og hastighedsnedsættelse til 50 km/t.

De smallere kørespor betyder dog, at brede landbrugsmaskiner ikke kan køre over broen, som de plejer. De vil kunne passere broen to gange i døgnet på nogle fastlagte tidspunkter.

Vejarbejdet på broen ventes først afsluttet i efteråret 2022.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk