Kartoffelmelssiloer

Arkil Bro & Beton har i løbet af et år opført tre kartoffelmelssiloer i henholdsvis Brande, Langholt og Toftlund. Der er nemlig stigende efterspørgsel på kartoffelmelsstivelse i både fødevare- og papirindustrien, og derfor er der inden for det seneste år opført og planlagt flere kartoffelmelssiloer.

Fælles for alle tre siloer er, at silovæggene i beton er opført ved glidestøbning. Siloerne er alle mellem 52 og 55 meter høje og 50 meter i diameter med en tykkelse 300 mm. Den udvendige samlede betonoverflade er ca. 8.400 m2 med en færdigvarekapacitet på 90.000 m3 pr. silo.

Facts

Projektperiode
2017-2019
Bygherre
KMC International, AKV Langholt AmbA, Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS)
Kontraktsum
SILO Brande, SILO Langholt, SILO Toftlund

EN GLIDENDE PROCES

Til støbningen af selve silovæggene benyttes glidestøbning, der er en speciel metode til at lave lange, sammenhængende konstruktioner. Det er kun den beton, der er under udstøbning eller afbinding, der dækkes af formen, som flytter sig lidt hele tiden. Når processen kører, rejser siloen sig med cirka to meter i døgnet.

Den 65 meter høje tårnkran er glidestøbningens knudepunkt, da alt hejses op. Der skal udføres cirka 1.000 hejs med armeringsbundter og cirka 1.400 hejs med betonspanden. Det bliver cirka 105 hejs i døgnet i de 23 døgn, glidestøbningen varer.

Alle tre siloer udføres i tæt samarbejde med det østrigske firma Gleitbau som udfører selve glidestøbningen.

STØBNING DØGNET RUNDT

Den 52 meter høje kartoffelmelssilo i Toftlund er den tredje, Bro & Beton opfører for en kartoffelmelsfabrik i Jylland. Siloen i Toftlund kommer til at måle 50 meter i diameter og bliver fra top til bund 52 meter. Samtidig med grovstøbningen er der etableret grundvandssænkning for at holde udgravningen tør.

I alt skal der bruges 525 ton armering til silovæggen. Armeringen hejses op med kranen i små bundter og bliver bundet løbende, efterhånden som glideformen løfter sig opad. Til selve fundamentet skal der støbes 600 m3 beton, mens armeringen udgør 143 tons. Siloens bundplade får en radius på knap 23 meter og et samlet areal på 1.600 m2.

Selve støbningen foregår i døgndrift og varer cirka 23 døgn.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk