Frederiksberg Vandværk

I konsortium skal Krüger A/S og Arkil A/S projektere og opføre et nyt vandværk med blødgøringsanlæg for Frederiksberg Forsyning. Vandværket bliver baseret på de nyeste tekniske løsninger, som giver mulighed for at forsyne byen med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde langt inde i fremtiden.

Facts

Projektperiode
2020-2022
Bygherre
Frederiksberg Vand A/S
Kontraktsum
75 mio. kr

Råhus danner ramme om vandbehandlingsanlæg

Mens vi står for alle konstruktioner og selve råhusbyggeriet på grunden, står Krüger for selve vandbehandlingssystemet.

Det komplet nye vandværk skal behandle både råvand fra Frederiksberg Forsynings egne boringer samt indkøbt vand fra HOFOR for at sikre en tilstrækkelig vandmængde på op mod 785.000 liter i timen. Vandværket udføres med to behandlingslinjer, hvor den ene skal rense råvandet fra Frederiksbergs egne boringer og den anden, HOFOR-vandet. Alt vand filtreres og blødgøres. Vand fra Frederiksberg egne boringer bliver desuden iltet og får fjernet miljøfremmende stoffer, før alt drikkeklart vand blandes i vandværkets rentvandstanke og desinficeres, inden det udpumpes til forbrugerne.

Et fremtidssikret og bæredygtigt vandværk

Med blødgøringsanlægget bliver hårdhedsgraden i vandet sænket fra 22-30 dh til ca. 10 dh, hvilket vil resultere i mindre tilkalkede vandrør og installationer i hele byen. Derudover vil vandværket forsyne byen med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde.

Vandværksprojektet understøtter til fulde Frederiksberg Forsynings ønsker om at bidrage til FN’s 17 verdensmål. Konkret bidrager projektet direkte til målene om ”Rent vand og Sanitet”, ”Bæredygtig energi”, ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og ”Klimaindsats”.

Det nye vandværk skal bygges på Frederiksberg Forsynings grund på Stæhr Johansens Vej 38, og arbejdet går i gang i foråret 2020. Mens Krüger står for selve proces-anlægget, skal Arkil opføre konstruktioner og råhusbyggeriet på grunden.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk