Støjskærme langs motorvej ved Buskelund i Silkeborg

Arkil bliver en stadigt større spiller inden for opsætning af støjskærme langs de danske motorveje. Med en kombination af funderings- og anlægsarbejde rammer opgaverne to af Arkils kernekompetencer.

Den første af indtil videre fire opgaver med støjskærme er opført på østsiden af Silkeborgmotorvejen.

Facts

Projektperiode
December 2023 - April 2024
Bygherre
Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune
Kontraktsum
15,6 mio. kr.

1,3 km støjskærm langs motorvej ved Buskelund, Silkeborg

Den nye støjskærm blev opstillet på østsiden af Silkeborgmotorvejen. På det meste af strækningen blev motorvejen hævet over det øvrige terræn, og her er støjskærmen placeret bag nødspor og autoværn på vejskråningen.

I den nordlige ende, hvor motorvejen ligger under terræn, er skærmen placeret på toppen af skråningen

Samarbejde på tværs af afdelinger

Den totale længde på støjskærmen er ca. 1.300 meter. Der hvor støjskærmen er placeret på vejskråningen, er den fire meter over motorvejens niveau. Op mod Øster Bordingvej er den placeret oven for skråningen og er fire meter høj over eksisterende terræn.

Arbejdet med støjskærme ved buskelund omfattede bl.a. følgende arbejder:

 
 • Jordarbejde ca. 2.500 m3
 • Afvandingsarbejder ca. 200 lbm.
 • Autoværn ca. 1.000 lbm.
 • Støjskærm i terræn ca. 1.250 lbm.
 • Støjskærm på tre bygværker ca. 60 lbm.
 • Ændring af eksisterende skilte og tavler
 • Trafikafvikling på samt færdselsregulering af motorvejen og skærende kommunevej
 • Levering af ca. 1.300 m. støjskærm – højde på ca. 4-5 m.
 
Derudover omfattede entreprisen også projektering og dimensionering af:
 • Ca. 1.300 m. støjskærm, hvoraf de 60 m. er over tre bygværker
 • Ophængningsmateriel
 • Autoværn
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk