Udvidelse af Aarhus Ø

Entreprisen omfattede b.la. Bernhard Jensens Boulevard, rydning af areal for Bjarke Ingels' byggeri samt udgravning af byggegrube på ca 30.000 m3, lystbådehavnens P-plads, pumpebrønd for ny afløbsstruktur samt belægnings-, spuns-og betonarbejder.

Facts

Projektperiode
2016-2017
Bygherre
Aarhus Kommune
Kontraktsum
60 mio.

Ny bydel

Hele den gamle industrihavn i Aarhus er ved at blive omdannet til et stort område med boligblokke og et sindrigt system af veje og små broer, der forbinder området.

Hele området er omgivet af lystbådehavn, færgetrafik og almindeligt erhverv. Når bydelen står færdig, skal der bo op mod 40.000 mennesker og samtidig er det visionen, at der skal være et rigt kulturliv på stedet.

Omfattende projekt

Arkil stod for al anlægs- og asfaltarbejdet i området. Både Anlæg, Fundering og Vandbygning samt Asfalt var tilstede i forbindelse med arbejdet.

Projektet omfattede blandt andet opbrydning og knusning af ca.15.000 ton asfalt, 300 brønde, 5.500 meter kloak og afvanding, 25.000 masfaltbelægning, 3200 mspunsvæg til fremtidige kanaler og renovering af 300 meter kajkant.

Ny spunsvæg i bassin 5

Bassin 5 i Aarhus Havn fik ny spunsvæg, da den gamle spunsvæg var gennemtæret flere steder. Den nye spunsvæg blev etableret et par meter ude i vandet. Mellem den nye og gamle spuns blev der fyldt op og der blev etableret efterfølgende et repos. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk